Hotad eller i behov av skydd?

Alla studenter vid Mälardalens högskola har rätt att känna sig säkra under tiden för sina studier.

Om du trots allt skulle bli hotad eller kränkt medan du går på högskolan kan du i första hand kontakta studievägledare eller administrativ chef på din värdakademi. Vid akut hot eller kränkningssituation ska alltid polis kontaktas på 112.

Behov av skyddade personuppgifter

Mälardalens högskola är en myndighet som måste följa offentlighetsprincipen vilket bland annat innebär att uppgifter om studenter vid förfrågan från utomstående kan komma att lämnas ut. Uppgifterna avser namn, adress, personnummer, antagning med mera.

Om du behöver skydd för dina personuppgifter ska du kontakta Antagningen (se nedan) som ansvarar för skydd av personuppgifter på Mälardalens högskola som då prövar ditt ärende.

Telefon: 016-15 32 50
Telefontid: måndag, onsdag och fredag 10.00-12.00
Mejl: antagningen@mdh.se