Tillgodoräknande

Om du har läst kurser på andra lärosäten, i Sverige eller utomlands, och vill ha med dessa i ditt examensbevis, kan du behöva få dessa tillgodoräknade vid Mälardalens högskola. Du kan också ansöka om att få oavslutad kurs tillgodoräknad mot mindre hel kurs. Dessutom finns tillgodoräknade av annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet.

Du måste vara student vid MDH för att kunna få ditt tillgodoräknande prövat. Reglerna för tillgodoräknande finns i MDH:s lokala tillgodoräknandeordning för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Hur ansöker jag om tillgodoräknande?

Det finns olika blanketter beroende på typ av tillgodoräknade. Har du frågor om tillgodoräknade bör du i första hand kontakta studievägledare på din akademi, via Studenttorget , i andra hand någon av examenshandläggarna på sektionen för antagning och examen. Du lämnar sedan ansökan till berörd akademi/sektion.