Beställning av hjälpmedel vid skriftlig salstentamen

För dig med giltligt intyg skickas beställning in senast tio (10) dagar innan tentamenstillfället. För att beställa hjälpmedel inför tentamen, anmäl dig först till tentamen i Ladok för studenter. Sedan fyller du i formuläret nedan.

Studenten ansvarar själv för att formuläret är korrekt ifyllt. Vid frågor, vänligen kontakta studenttorget på telefon 021 – 10 13 10.

Akademi

Akademi

Beställare
Vilket tentamenstillfälle avses

Skrivort

Klockslag

Hjälpmedel

Hjälpmedel till detta tentamenstillfälle

Lämna det här fältet oifyllt.