Kursplaner

Kursnamn
Kurskod
Nivå
Huvudområde
Fördjupning
Akademi
Avancerad sökning
2708 poster hittades
Namn Nivå Kurskod
Vetenskaplig teori och metod 2 Grundnivå VAE205
Konsten att handleda i vårdande under verksamhetsförlagd utbildning Avancerad nivå VAE074
Internationella perspektiv på åldrande Grundnivå VAE136
Vårdande samtal och bemötande Grundnivå VAE208
Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling Avancerad nivå BMA014
Demens och psykisk ohälsa hos äldre Grundnivå BMA015
Fysioterapi: Metoder för undersökning - preklinisk kurs Grundnivå FYS028
Att skriva om design Grundnivå ITE120
Programmeringens grunder Grundnivå DVA127
Forskningsmetodik i datavetenskap Avancerad nivå DVA463
Linux operativsystem och utvecklingsmiljö Grundnivå DVA233
Datakommunikation för inbyggda system 2 Grundnivå DVA238
Datakommunikation för inbyggda system 1 Grundnivå DVA243
Säkerhet i datornätverk, fortsättningskurs Grundnivå DVA328
Routing och switching i komplexa nät Grundnivå DVA334
Artificiell intelligens Grundnivå DVA340
Programvarutest Avancerad nivå DVA464
Säkerhetskritisk mjukvara Avancerad nivå DVA465
Kvalitetssäkring - Regressionstestning och felprediktering Avancerad nivå DVA466
Praktisk cybersäkerhet Avancerad nivå DVA446
Smart Cities: Bygger en hållbar framtid Grundnivå FOA204
Kvalitetssäkring - Certifiering av säkerhetskritiska (programvaru-) system Avancerad nivå DVA467
Kvalitetssäkring - Upptäcka fel genom formell verifiering Avancerad nivå DVA468
Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken Avancerad nivå DVA469
Vetenskap, forskning och vetenskapliga artiklar, med fokus på datavetenskap Avancerad nivå DVA470
Design av pålitliga och feltoleranta inbyggda system Avancerad nivå DVA460
Modellbaserad utveckling: teori och praktik Avancerad nivå DVA471
Industriell mjukvaruutveckling Avancerad nivå DVA462
Reglerteknik Avancerad nivå ELA407
Elektroniksystem Grundnivå ELA302
Grundläggande avioniksystem Grundnivå FLA211
Utveckling av avioniksystem Grundnivå FLA309
Design av autonoma system Avancerad nivå DVA472
Projekt i elektronik Avancerad nivå ELA472
Design av feltoleranta system Avancerad nivå FLA432
Robotik - projektkurs Avancerad nivå DVA473
Projekt i avancerade inbyggda system Avancerad nivå DVA474
Kunskapsfilosofi Grundnivå INO239
Mätning av innovation Grundnivå INO242
Tillämpad entreprenörskap och projektledning Grundnivå INO337
Kreativ konceptutveckling 1 Grundnivå INO243
Kreativ konceptutveckling 2 Avancerad nivå INO413
Grundläggande marknadsföring Grundnivå FOA144
Projektledning i en industriell kontext Avancerad nivå INO414
Modellbaserad utveckling för flyg och rymd (MBD-AS) Avancerad nivå DVA475
Informationshantering och källkritik Grundnivå ITE228
Komplexa elektroniksystem Avancerad nivå ELA427
Datorstödd produktutveckling Avancerad nivå KPP053
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - förskollärare Grundnivå OAU193
Offensiv kvalitetsutveckling, industritillämpad Avancerad nivå PPU427
Konkurrenskraftiga produktionssystem Avancerad nivå PPU428
Industriell underhållsutveckling Avancerad nivå PPU429
Simulering av produktionssystem Avancerad nivå PPU430
Industriell excellens Avancerad nivå PPU431
Mekatronik Avancerad nivå ELA428
Sjukdomslära med inriktning mot neurologi och psykiatri Grundnivå BMA058
Folkhälsa - Policy och styrning Grundnivå FHA019
Elektrofysik Grundnivå FYA004
Skrivande i ett medieperspektiv Grundnivå SVA301
Skriftlig kommunikation i teori och praktik Grundnivå SVA031
Simulering av produktionssystem Avancerad nivå PPU432
Litteratur och flerspråkighet Grundnivå SSA002
Uppsats i svenska som andraspråk Grundnivå SSA006
Visualisering 1 Grundnivå ITE227
Nordic Noir - perspektiv på nordisk kriminallitteratur Grundnivå LIA027
Teknikillustration Grundnivå ITE241
Grunder i vårdvetenskap Grundnivå VAE200
Forskningsprocesser Grundnivå ITE335
Huvudinstrument fortsättningskurs 3 Grundnivå KMI107
Teorifördjupning i beteendemedicin inom hälsa och välfärd Avancerad nivå FYS033
Huvudinstrument fortsättningskurs 4 Grundnivå KMI108
Kammaropera 1 Grundnivå KMI109
Psykologi 31-60, inriktning socialpsykologi Grundnivå PSA114
Examensarbete i informationsdesign Grundnivå ITE336
Kammaropera 2 Grundnivå KMI110
Kammaropera 3 Avancerad nivå KMI111
Felaktigt inlagd kursplan Grundnivå KMI112
Vetenskapsillustration Grundnivå ITE334
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - förskollärare Grundnivå OAU198
Utvecklande språk- och kulturmiljöer i förskolan Grundnivå SVA123
Utmaningar inom innovation och design Avancerad nivå ITE423
Textdesign - fördjupning Grundnivå ITE337
Engelska 1: språkvetenskap 1 Grundnivå ENA124
Informationsgrafik Grundnivå ITE333
Informativ illustration - specialisering Grundnivå ITE331
Multimodal informationsdesign Grundnivå ITE329
Projektledning för designprojekt Grundnivå ITE338
Barndom ur ett historiskt och samtida perspektiv Grundnivå PEA046
Utveckling och lärande (förskollärare) Grundnivå OAU053
Barns utveckling och lärande i förskolan, del I Grundnivå PEA090
Uppföljning och analys av lärande och utveckling Grundnivå OAU177
Matematik i förskolan Grundnivå MAA014
Att möta barns språk i förskolan Grundnivå SVA022
Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv Grundnivå OAU211
Förskolans pedagogik och didaktik Grundnivå PEA091
Barns utveckling och lärande i förskolan del II Grundnivå PEA063
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare F-3 Grundnivå OAU210
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare F-3 Grundnivå OAU195
Naturvetenskap och teknik - grundlärare F-3 Grundnivå OAU158
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare 4-6 Grundnivå OAU209
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare 4-6 Grundnivå OAU194
Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, del 2 Grundnivå OAU216
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - ämneslärare Grundnivå OAU192
Engelska för ämneslärare: praktisk engelsk grammatik Grundnivå ENA131
Engelska för ämneslärare: litteratur 1 Grundnivå ENA132
Engelska för ämneslärare: kommunikation Grundnivå ENA133
Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv Grundnivå SSA233
Andraspråksinlärning Grundnivå SSA234
Fonetik i ett andraspråksperspektiv Grundnivå SSA235
Att lära på sitt andraspråk Grundnivå SSA236
Språkutvecklingsanalys Grundnivå SSA249
Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet Grundnivå SSA238
Specialpedagogik - ämneslärare gy Grundnivå OAU118
Litteratur och samtid Grundnivå LIA008
Introduktion till litteraturvetenskapen och litteraturämnets didaktik Grundnivå LIA009
Litteraturvetenskap - historiska perspektiv I Grundnivå LIA011
Litteraturvetenskap - historiska perspektiv II Grundnivå LIA016
Litteraturvetenskap - tematiska perspektiv Grundnivå LIA017
Utvärdering och utvecklingsarbete -ämneslärare Gy Grundnivå OAU011
Specialpedagogik - ämneslärare åk 7-9 Grundnivå OAU115
Rumslig gestaltning, fördjupning Grundnivå ITE244
Teknik och information Grundnivå ITE339
Verksamhetsförlagd informationsdesign Grundnivå ITE340
Visualisering och skiss Grundnivå ITE121
Engelska 2 Språk i sammanhang Grundnivå ENA202
Projektledning inom innovation och design Avancerad nivå ITE424
Tidiga faser inom innovation och design Avancerad nivå ITE425
Engelska 2, Litteratur 2 Grundnivå ENA203
Engelska 2, Språkvetenskap 2 Grundnivå ENA204
Python med finansiella tillämpningar Avancerad nivå MAA711
Tillämpad matematik Avancerad nivå MAA510
Numeriska metoder för civilingenjörer Grundnivå MAA133
Optimering och simulering Grundnivå MAA139
Vektoralgebra, grundkurs Grundnivå MAA140
Flervariabelkalkyl Grundnivå MAA152
Kammaropera 4 Avancerad nivå KMI113
Engelska för ämneslärare: litteratur 2 Grundnivå ENA212
Specialpedagogisk forskning i praktiken - speciallärare Avancerad nivå SQA914
Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling I Avancerad nivå SQA915
Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling II Avancerad nivå SQA918
Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling I Avancerad nivå SQA917
Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling II Avancerad nivå SQA916
Specialpedagogik för grundlärare F-3 Grundnivå OAU188
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - KPU Avancerad nivå OAU096
Utveckling och lärande - ämneslärare gy Grundnivå OAU097
Estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser i förskolan Grundnivå PEA088
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för ämneslärare 7-9 Grundnivå OAU207
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för ämneslärare gymnasieskolan Grundnivå OAU208
Engelska för ämneslärare: språk i sammanhang Grundnivå ENA211
Engelska för ämneslärare: språkvetenskap Grundnivå ENA213
Engelska för ämneslärare: syntax och fonetik Grundnivå ENA134
Företagsekonomisk forskning i praktiken Avancerad nivå FOA320
Eventmarknadsföring - vad är en upplevelse? Grundnivå FOA818
Mikroekonomi 2 Grundnivå NAA125
Tillämpad mikroekonomi Grundnivå NAA129
Makroekonomi 1 Grundnivå NAA126
Makroekonomins grunder Grundnivå NAA130
Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Grundnivå VAE209
Introduktion till projekt inom teknik Grundnivå OAH109
Estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser för grundlärare F-3 Grundnivå PEA097
Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område Grundnivå PEA098
Introduktion till svenska språket för ämneslärare Grundnivå SVA032
Litteratur och flerspråkighet Grundnivå SSA007
Ojämlikhet i hälsa och vård bland barn och äldre Grundnivå FHA202
Förskolans organisation, uppdrag och innehåll Grundnivå OAU098
Utveckling och lärande för grundlärare F-3 Grundnivå OAU099
Akuta sjukdomstillstånd och katastrofmedicin Grundnivå BMA204
Människan vid psykisk ohälsa och psykisk sjukdom Grundnivå BMA203
Utveckling och lärande för grundlärare 4-6 Grundnivå OAU138
Utveckling och lärande - ämneslärare årskurs 7-9 Grundnivå OAU139
Sjuksköterskan som ledare och teammedlem Grundnivå VAA202
Professionsblock 3 med inriktning somatisk vård Grundnivå VAE211
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 Grundnivå OAU141
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 Grundnivå OAU146
Kvalitativa förskolemiljöer Grundnivå PEA071
Utvecklingsarbete och utvärdering - förskollärare Grundnivå OAU174
Specialpedagogik - förskollärare Grundnivå OAU142
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap i förskolan Grundnivå OAU218
Förskolan i samverkan Grundnivå PEA078
Forskningsmetod för förskollärare Grundnivå OAU071
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - förskollärare Avancerad nivå OAU202
Utvecklingsarbete och utvärdering - grundlärare F-3 Grundnivå OAU155
Bedömning av barnets/elevens lärande och utveckling - grundlärare F-3 Grundnivå OAU212
Engelska, del 1 för grundlärare F-3 Grundnivå ENA501
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare F-3 Grundnivå OAU200
Forskningsmetod för grundlärare F-3 Grundnivå OAU082
Möjligheter och hinder i språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling - grundlärare F-3 Grundnivå OAU039
Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, svenska Grundnivå SVA013
Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, matematik Grundnivå MAA010
Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, naturorienterande ämnen och teknik Grundnivå OAU093
Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, samhällsorienterande ämnen Grundnivå OAU094
Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, engelska Grundnivå ENA502
Matematik för grundlärare F-3, del 2 Avancerad nivå MAA029
Språk-, skriv- och läsutveckling, fördjupning i svenskämnet för grundlärare F-3 Avancerad nivå SVA020
Barnlitteratur och barnkultur, fördjupning i svenskämnet grundlärare F-3 Avancerad nivå LIA025
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - grundlärare F-3 Avancerad nivå OAU204
Självständigt arbete 2 för grundlärare F-3, svenska Avancerad nivå SVA019
Självständigt arbete 2 för grundlärare F-3, matematik Avancerad nivå MAA017
Engelska för grundlärare 4-6, del 1 Grundnivå ENA601
Engelska för grundlärare 4-6, del 2 Grundnivå ENA602
Utvecklingsarbete och utvärdering för grundlärare 4-6 Grundnivå OAU182
Bedömning och betygsättning för grundlärare 4-6 Grundnivå OAU213
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare 4-6 Grundnivå OAU199
Forskningsmetod för grundlärare 4-6 Grundnivå OAU170
Specialpedagogik för grundlärare 4-6 Grundnivå OAU185
Självständigt arbete 1 för grundlärare 4-6, svenska Grundnivå SVA018
Självständigt arbete 1 för grundlärare 4-6, matematik Grundnivå MAA016
Självständigt arbete 1 för grundlärare 4-6, naturvetenskap och teknik Grundnivå OAU183
Självständigt arbete 1 för grundlärare 4-6, engelska Grundnivå ENA603
Språk-, skriv- och läsutveckling, fördjupning i svenskämnet för grundlärare 4-6 Avancerad nivå SVA029
Barnlitteratur och barnkultur, fördjupning i svenskämnet för grundlärare 4-6 Avancerad nivå LIA026
Matematik för grundlärare årskurs 4-6, del 2 Avancerad nivå MAA027
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - grundlärare 4-6 Avancerad nivå OAU203
Självständigt arbete 2 för grundlärare 4-6, svenska Avancerad nivå SVA028
Självständigt arbete 2 för grundlärare 4-6, matematik Avancerad nivå MAA026
Självständigt arbete 2 för grundlärare 4-6, naturorienterande ämnen och teknik Avancerad nivå OAU217
Invandring och kulturmöten Grundnivå SSA245
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap - ämneslärare gy Grundnivå OAU175
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - ämneslärare Grundnivå OAU197
Grammatik och semantik Grundnivå SVA023
Språkbeskrivning och textanalys för ämneslärare Grundnivå SVA027
Retorik för lärare Grundnivå SVA026
Matematikdidaktisk planering, organisation och utvärdering Avancerad nivå MAA021
Problemlösning för ämneslärare Avancerad nivå MAA020
Differentialekvationer och numeriska metoder för lärare Avancerad nivå MAA019
Forskningsmetod för lärare - ämneslärare gy Grundnivå OAU013
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - ämneslärare Avancerad nivå OAU201
Engelska för ämneslärare 5 (åk 7-9 och gy) Grundnivå ENA207
Engelska för ämneslärare 6, Examensarbete (åk 7-9 och gy) Grundnivå ENA308
Teori och metod i andraspråksforskning Grundnivå SSA240
Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet Grundnivå SSA244
Självständigt arbete i svenska som andraspråk för ämneslärare gymnasieskolan Grundnivå SSA247
Lyrik och drama Avancerad nivå LIA019
Examensarbete i svenska språket Avancerad nivå SVA412
Examensarbete i litteraturvetenskap Avancerad nivå LIA021
Roman och novell Avancerad nivå LIA018
Introduktion till algebraiska strukturer för ämneslärare gymnasieskolan Avancerad nivå MAA022
Självständigt arbete i matematik för ämneslärare gymnasieskolan Avancerad nivå MAA024
Analysens grunder för ämneslärare gymnasieskolan Avancerad nivå MAA023
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU Grundnivå OAU191
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU Grundnivå OAU196
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap - ämneslärare 7-9 Grundnivå OAU176
Didaktiskt utvecklings- och utvärderingsarbete Grundnivå OAU081
Företagsekonomi, grundkurs Grundnivå FOA151
Förebygga ohälsa och sjukdom ur ett folkhälsoperspektiv Grundnivå FHA201
Psykologi 31-60, inriktning hälsopsykologi Grundnivå PSA113
Psykologi 31-60, inriktning arbetslivspsykologi Grundnivå PSA115
Teorier och modeller inom beteendemedicin Avancerad nivå FYS034
Beteendemedicinska tillämpningar i fysioterapi Avancerad nivå FYS035
Teorifördjupning i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin Avancerad nivå FYS036
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin Avancerad nivå FYS037
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi Avancerad nivå FYS038
Barns och äldres upplevelser av hälsa och vård Grundnivå VAE210
Grunder i vårdpedagogik Grundnivå VAA203
Strömningsteknik Grundnivå ERA101
Uppvärmningsteknik Grundnivå ERA110
Miljöteknik för ingenjörer Grundnivå MTK201
Vattenkvalitet och vattenrening Avancerad nivå MTK312
Vattenkvalitet och vattenrening Avancerad nivå MTK313
Statsvetenskap och arbetsmarknad med VFU Grundnivå SKA203
Barncentrerad vård Avancerad nivå VAE213
Personcentrerad vård Avancerad nivå VAE214
Hälsa och jämlikhet - globalt perspektiv Grundnivå FHA203
Psykisk ohälsa, hälsa och återhämtning Avancerad nivå VAE215
Komplexa vårdbehov inom psykiatrisk omvårdnad Avancerad nivå VAE217
Psykopatologi Avancerad nivå BMA081
Fördjupningskurs i fysiologi Avancerad nivå BMA082
Forskningsmetodik inom vårdvetenskap Avancerad nivå VAE218
Vårdvetenskap inom anestesiologisk vård 2 Avancerad nivå VAE220
Statsvetenskap 61-90 Grundnivå SKA204
Vårdvetenskap inom anestesiologisk vård 3 Avancerad nivå VAE221
Vårdvetenskap inom intensivvård 2 Avancerad nivå VAE223
Industriell marknadsföring: industriella system, marknaden och värdeskapande processer Grundnivå IEO102
Vårdvetenskap inom intensivvård 3 Avancerad nivå VAE224
Medicinsk vetenskap inom anestesiologisk vård 1 Avancerad nivå BMA083
Medicinsk vetenskap inom anestesiologisk vård 2 Avancerad nivå BMA084
Teori och metod i specialpedagogisk forskning - Speciallärare Avancerad nivå SQA901
Kvalificerade samtal - Speciallärare Avancerad nivå SQA904
Medicinsk vetenskap inom anestesiologisk vård 3 Avancerad nivå BMA085
Hållbara energisystem Grundnivå ERA120
Medicinsk vetenskap inom intensivvård 1 Avancerad nivå BMA086
Medicinsk vetenskap inom intensivvård 2 Avancerad nivå BMA087
Medicinsk vetenskap inom intensivvård 3 Avancerad nivå BMA088
Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot anestesiologisk vård eller intensivvård Avancerad nivå VAE225
Existentiell vägledning Avancerad nivå OAV001
Mark- och anläggningsteknik Grundnivå BTA210
Energieffektiva byggnader Grundnivå BTA209
Byggnadsproduktion 2 Grundnivå BTA206
Byggnadskonstruktion 2 Grundnivå BTA208
Ohälsa och sjukdom hos barn och äldre Grundnivå BMA205
Människans anatomi och fysiologi Grundnivå BMA200
Arbetsliv och hälsa - Människan i arbetslivet Grundnivå FHA204
What's up - Nutidsorientering Grundnivå FHA205
Organisation och ledarskap Grundnivå FOA145
Externredovisning Grundnivå FOA146
Ekonomistyrning Grundnivå FOA147
Marknads- och verksamhetsanalys Grundnivå FOA149
Evidens och säkerhet i vårdande Grundnivå VAE226
Studentens lärande och pedagogiska strategier vid handledning i verksamhetsförlagd utb inom hälsa, vård och välfärd Avancerad nivå FYS041
Humanistisk och existentiell psykologi, Avancerad nivå OAV002
Människan i världen Avancerad nivå OAV003
Vård och behandling vid akutmedicinska sjukdomar och tillstånd Avancerad nivå BMA089
Redovisning - externt och internt perspektiv Grundnivå FOA148
Management i multinationella företag Grundnivå FOA227
Vård av personer med diabetes Avancerad nivå VAE227
Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom Avancerad nivå BMA090
Sår och sårbehandling Avancerad nivå BMA091
Grundkurs i marknadsföring Grundnivå FOA150
Antibiotikaresistens - prevention och strategier Avancerad nivå BMA092
Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Avancerad nivå BMA906
Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Avancerad nivå BMA093
Folkhälsovetenskap och hälsoteori Grundnivå FHA206
Välfärdsstaten, människan och samhället Grundnivå SAA068
Socionomens professionella yrkesroll Grundnivå SAA069
Handledning och bedömning av studenters kompetenser i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd Avancerad nivå FYS040
Introduktion till handledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd Avancerad nivå FYS039
Hälsa och välfärd - perspektiv på profession, organisation och innovation Avancerad nivå VAE228
Förutsättningar för god hälsa ur ett folkhälsoperspektiv Grundnivå FHA200
Examensarbete inom primärvård Avancerad nivå VAE094
Hälsoarbete inom barnhälsovård, elevhälsa och hemsjukvård samt på vårdcentral Avancerad nivå VAE139
Handledning för yrkesverksamma inom hälso-, vård- och välfärdsområdet Grundnivå VAA006
Trycksår - prevention och behandling Avancerad nivå BMA075
Det sociala arbetets juridik Grundnivå SAA070
Introduktion till energiteknik Grundnivå OAH108
Metoder för att studera hälsa Avancerad nivå FHA069
Eventmarknadsföring - vad är en upplevelse? Grundnivå FOA228
Byggnadsekonomi Grundnivå BTA207
Vård av personer med diabetes Avancerad nivå VAE902
Kvantitativa forskningsmetoder II Avancerad nivå PSA317
Arbetslivet som vetenskapligt fält I Avancerad nivå PSA318
Arbetslivet som vetenskapligt fält II Avancerad nivå SOA411
Hälsa och välfärd - perspektiv på jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet Avancerad nivå VAE229
Psykopatologi Avancerad nivå BMA907
Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 /spec 8-10 Grundnivå DVA341
Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gy eller komvux gy nivå Grundnivå DVA342
Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inr för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec 8-10 eller komvux grundl Grundnivå DVA343
Obstetrik, gynekologi och neonatal vård Avancerad nivå BMA206
Examensarbete inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avancerad nivå VAE230
Normal graviditet, barnafödande och puerperium Avancerad nivå VAE231
Komplikationer inom obstetrisk och gynekologisk vård Avancerad nivå BMA207
Kvinnors hälsa och livsvillkor Avancerad nivå FHA070
Fysioterapi: Metoder för undersökning - klinisk kurs Grundnivå FYS042
PM inför examensarbete inom fysioterapi Grundnivå FYS024
Professionella möten och samtal i socialt arbete Avancerad nivå SAA071
Introduktion till socialt arbete Grundnivå SAA072
Välfärdsstaten, människan och samhället Grundnivå SAA073
Rätt och samhälle Grundnivå SAA074
Barn, familj och människans utveckling i ett livsloppsperspektiv Grundnivå SAA075
Professionell ärendehandläggning och utredningsmetodik Grundnivå SAA053
Psykologi 1-30 Grundnivå PSA119
Människan vid ohälsa och sjukdom Grundnivå BMA202
Omvårdnad vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Avancerad nivå VAE232
Omvårdnad vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Avancerad nivå VAE903
Svenska för grundlärare F-3, introduktion (verksamhetsintegrerad) Grundnivå SVA033
Matematik för grundlärare F-3, del 1 (verksamhetsintegrerad) Grundnivå MAA030
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad) Grundnivå OAU152
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad) Grundnivå OAU169
Engelska för medarbetare: allmän muntlig språkfärdighet Grundnivå ENA910
Svenska för medarbetare Grundnivå SVA901
Inledande Relativitetsteori Grundnivå FYA000
Undervisning i förskolan Grundnivå PEA921
Professionsblock 3 med inriktning äldrevård Grundnivå VAE233
Funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter - Speciallärare Avancerad nivå SQA122
Funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter - Specialpedagog Avancerad nivå SQA123
Specialpedagogiska perspektiv och specialpedagogiskt arbete - Speciallärare Avancerad nivå SQA124
Specialpedagogiska perspektiv och specialpedagogiskt arbete - Specialpedagog Avancerad nivå SQA125
Det sociala arbetets juridik Grundnivå SAA067
Ledning och utvärdering i socialt arbete Avancerad nivå SAA076
Samhällsvetenskaplig metod Grundnivå SAA048
Kunskapsproduktion i socialt arbete Grundnivå SAA055
Social omsorg i socialt arbete Grundnivå SAA058
Internationellt och transnationellt socialt arbete Grundnivå SAA059
Svenska som andraspråk för lärare som undervisar i svenska för invandrare, 30 hp (Ingår i Lärarlyftet II) Grundnivå SSA910
Programmering av mobila applikationer Grundnivå DVA232
Introduktion till datavetenskap Grundnivå DVA118
Introduktion till tillförlitliga flyg- och rymdsystem Grundnivå FLA107
Projekt i tillförlitliga flyg- och rymdsystem I Grundnivå FLA105
Modellbaserad utveckling Avancerad nivå DVA436
Datorarkitektur Grundnivå CDT204
Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, EKG i praktiken Grundnivå ELA204
Grunder i medicinsk teknik för vårdpersonal Grundnivå ELA104
Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, flöden och volymer Grundnivå ELA205
Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, optiska metoder Grundnivå ELA206
CAD inom robotiken Grundnivå MTA102
Vårdvetenskap inom anestesiologisk vård 1 Avancerad nivå VAE219
Vårdvetenskap inom intensivvård 1 Avancerad nivå VAE222
Människan vid psykisk ohälsa och psykisk sjukdom Grundnivå BMA208
Introduktion till robotik Grundnivå DVA100
Introduktion till datavetenskap - nätverk Grundnivå DVA111
Projekt - Datakommunikation Grundnivå DVA200
Sensorteknik Avancerad nivå ELA400
Introduktion till datorer och programvaruutveckling Grundnivå DVA113
Industrirobotik Avancerad nivå DVA400
Mätteknik Grundnivå ELA203
Signalbehandling Grundnivå ELA207
Elektroniksystem Grundnivå ELA208
Mobila robotar Avancerad nivå ELA408
Barns och äldres upplevelser av hälsa och vård Grundnivå VAE242
Fysioterapi: Metoder för åtgärder - preklinisk kurs Grundnivå FYS007
Fysioterapi: Profession och vetenskaplig metodik Grundnivå FYS027
Anatomi och fysiologi Grundnivå BMA094
Deep learning för industriell bildbehandling Avancerad nivå DVA476
Statistisk analys i industriella system Avancerad nivå DVA477
Projektkurs i tillförlitliga system Avancerad nivå FLA400
Prediktiv dataanalys Avancerad nivå DVA478
Intelligenta fabriker Avancerad nivå PPU400
Projektkurs - Design i samproduktion utifrån Human Centered Design Avancerad nivå ITE400
Innovationsteknik i en industriell kontext Grundnivå INO200
Självständigt arbete i datavetenskap inom industriell ekonomi Grundnivå DVA300
System-av-system Avancerad nivå DVA479
Information - kunskap - vetenskap - etik Grundnivå DVA305
Molnbaserad datahantering och analys för industriella system Avancerad nivå PPU433
Att skriva om design Grundnivå ITE100
Kommunikation i komplexa organisationer Avancerad nivå ITE416
Projekt i intelligenta inbyggda system Avancerad nivå DVA435
Examensarbete för civilingenjörsexamen i tillförlitliga system Avancerad nivå FLA500
Avancerad signalbehandling Avancerad nivå ELA409
Reglerteknik Avancerad nivå ELA410
Lärande system Avancerad nivå DVA427
Maskininlärning med Big Data Avancerad nivå DVA453
Upplevelsedesign och användbarhet Avancerad nivå DVA451
Vetenskapligt arbete och kommunikation - Samhällsbyggnad Grundnivå BTA103
Examensarbete, innovativ produktion Avancerad nivå PPU503
Geoteknik och geologi Grundnivå BTA105
Byggnadsteknik Grundnivå BTA106
Industriell Internet of Things för tillverkningsindustrin Avancerad nivå PPU434
Självständigt arbete i produkt- och processutveckling inom industriell ekonomi Grundnivå PPU300
Introduktion till industri 4.0 Grundnivå PPU212
Visualisering i Industri 4.0 miljö Avancerad nivå PPU435
Additiv tillverkning Grundnivå PPU205
Examensarbete, innovativ produktion/logistik Grundnivå PPU307
Industriell processutveckling Avancerad nivå PPU436
Engelska 1: Litteratur 1 Grundnivå ENA125
Engelska 1: Engelsk språkdidaktik 1 Grundnivå ENA141
Examensarbete, byggnadsteknik Grundnivå BTA302
Engelska 2: Litteratur 2 Grundnivå ENA208
Konstruktionsteknik fk Grundnivå BTA303
English 2: Akademisk kommunikation Grundnivå ENA221
Engelska 2: Engelsk språkdidaktik 2 Grundnivå ENA241
Examensarbete, byggnadsteknik Avancerad nivå BTA305
Engelska 3: Litteratur 3 för ämneslärare Grundnivå ENA333
Engelska 3: Språkvetenskap 3 för ämneslärare Grundnivå ENA334
Engelska 3: Självständigt arbete för ämneslärare Grundnivå ENA310
Engelska för medarbetare: allmän skriftlig språkfärdighet Grundnivå ENA911
Det otäcka - skräck och litteratur Grundnivå LIA028
Det roliga - humor och litteratur Grundnivå LIA029
International Finance Avancerad nivå EFO012
Dataanalys, klustring och klassificering Avancerad nivå MAA512
Introduktion till stokastiska processer Grundnivå MAA320
Att arbeta som specialpedagog Avancerad nivå SQA126
Sociala samspelsprocesser Avancerad nivå SQA127
Språk i Norden Grundnivå SVA035
Språkbeskrivning och textanalys för ämneslärare Grundnivå SVA036
Marknader och företag Grundnivå EFO219
Svenska språket förr och nu Grundnivå SVA037
Praktisk marknadsföring - vad, hur och varför Grundnivå EFO220
Retorik för lärare Grundnivå SVA038
Eventmarknadsföring Grundnivå EFO229
Programmering Grundnivå DVA117
Engelska 1: språkfärdighet Grundnivå ENA121
Engelska 3: Engelsk språkdidaktik 3 Grundnivå ENA341
Produktions- och logistikplanering Avancerad nivå PPU426
Industriell projektledning Avancerad nivå PPU437
Introduktion till infrastrukturer för IoT Avancerad nivå DVA480
Automatisk testgenerering Avancerad nivå DVA481
Bachelor Thesis in Business Administration Grundnivå EFO703
Företagsekonomi, grundkurs Grundnivå EFO706
Inbyggda system I Avancerad nivå DVA454
Handelsrättslig översiktskurs Grundnivå EHA001
Inbyggda system II Avancerad nivå DVA482
Analysens grunder Avancerad nivå MMA503
Biomatematik och bioinformatik Grundnivå MAA135
Diskret matematik, fortsättningskurs Avancerad nivå MMA500
Introduktion till finansiell matematik Grundnivå MAA303
Matematik för ekonomi och näringsliv Grundnivå MMA300
Industriell design excellens Avancerad nivå PPU438
Matematiken bakom internet Avancerad nivå MAA507
Avancerad produktutveckling Avancerad nivå PPU439
Numeriska metoder med MATLAB Grundnivå MMA307
Examensarbete, Energiteknik Grundnivå ERA200
Numeriska metoder Grundnivå MMA132
Operationsanalys Grundnivå MAA315
Sannolikhetslära och statistisk teori Grundnivå MAA131
Sannolikhetslära Grundnivå MMA306
Matematikutvecklande miljöer Grundnivå MAA015
Bedömning och betygsättning för ämneslärare 7-9 Grundnivå OAU205
Fysioterapi: Organisatoriskt perspektiv på hälso- och sjukvård Grundnivå FYS043
Finansiering och kalkylering Grundnivå FOA118
Hälsoekonomi Grundnivå FHA210
Budgetering och redovisning Grundnivå FOA119
Fysioterapi: Examensarbete Grundnivå FYS009
Anpassa och ordinera fysisk aktivitet Avancerad nivå FYS046
Ekonomisk historia Grundnivå HIA100
Beteendemedicin i fysioterapi Avancerad nivå FYS045
Demokratins och arbetets historia Grundnivå HIA101
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin, master Avancerad nivå FYS047
Kandidatuppsats i historia Grundnivå HIA200
Vård och behandling vid njurmedicinska sjukdomar Avancerad nivå BMA209
Kardiologi - Kranskärlssjukdom Avancerad nivå BMA210
Uppsatsrelaterad fördjupningskurs i historia Grundnivå HIA201
Baskurs I i fysik Förberedande nivå FYA012
Vårdprocess, dokumentation och kulturell kompetens Grundnivå VAE204
Vetenskaplig teori och metod 2 Grundnivå VAE243
Baskurs II i fysik Förberedande nivå FYA013
Baskurs i kemi Förberedande nivå KEA002
Baskurs I i matematik Förberedande nivå MAA109
Miljövetenskaplig metod och statistik Grundnivå MXA106
Baskurs II i matematik Förberedande nivå MAA110
Miljörätt Grundnivå MXA107
Bedömning och betygsättning för ämneslärare gymnasieskolan Grundnivå OAU206
Miljöinformatik, grundkurs Grundnivå MXA108
Arbets- och miljömedicin Grundnivå MXA110
Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, del 1 Grundnivå OAU215
Samhällsorientering - grundlärare F-3 Grundnivå PEA083
Pedagogik 1-30 Grundnivå PEA093
Perspektiv på energimarknader Grundnivå MXA113
Pedagogik i ett kulturellt perspektiv Grundnivå PEA095
Examensarbete, miljövetenskap Grundnivå MXA205
Pedagogik i ett samhälleligt perspektiv Grundnivå PEA096
Pedagogik 61-90 Grundnivå PEA101
Ekonometri Grundnivå NAA105
Pedagogik 91-120 Avancerad nivå PEA102
Felaktigt inlagd kursplan Avancerad nivå PEA103
Finansiering Grundnivå NAA106
Felaktigt inlagd kursplan Avancerad nivå PEA104
Felaktigt inlagd kursplan Avancerad nivå PEA105
Felaktigt inlagd kursplan Avancerad nivå PEA106
Felaktigt inlagd kursplan Avancerad nivå PEA107
Intermediate Microeconomics Grundnivå NAA200
Felaktigt inlagd kursplan Avancerad nivå PEA108
Labour Economics Grundnivå NAA203
Felaktigt inlagd kursplan Avancerad nivå PEA109
Felaktigt inlagd kursplan Avancerad nivå PEA110
Utvecklingspsykologi, introduktion Grundnivå PSA100
Felaktigt inlagd kursplan Avancerad nivå PEA111
Felaktigt inlagd kursplan Avancerad nivå PEA112
Psykologi 1-30 Grundnivå PSA103
Felaktigt inlagd kursplan Avancerad nivå PEA113
Felaktigt inlagd kursplan Avancerad nivå PEA114
Examensarbete, produktutveckling - konstruktion Grundnivå PPU305
Puerperal-, gynekologisk och neonatal vård - verksamhetsförlagd utbildning Avancerad nivå VAE160
Stress- och konflikthantering Grundnivå PSA110
Hälsa ur beteendevetenskapligt perspektiv Grundnivå PSA111
Samhällsorientering - grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad) Grundnivå PEA100
Examensarbete, produktutveckling Avancerad nivå PPU502
Orienterande kvantitativ samhällsvetenskaplig metod Grundnivå PSA200
Estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser för grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad) Grundnivå PEA099
Energiteknik för lärare Avancerad nivå OAU220
Bedömning och betygssättning för ämneslärare - KPU Grundnivå OAU219
Relation och kommunikation ur ledarskapsperspektiv Avancerad nivå PSA304
Historia 1-30 Grundnivå SHI100
Möjligheter och hinder i elevers språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling Grundnivå OAU221
Historia 31-60 Grundnivå SHI101
Naturvetenskap och teknik - grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad) Grundnivå OAU222
Självständigt arbete i teknik för ämneslärare gymnasieskolan Avancerad nivå OAU223
Sveriges ekonomiska historia Grundnivå SHI115
Historia, fortsättningskurs Grundnivå SHI133
Självständigt arbete magister i didaktik Avancerad nivå OAU224
Självständigt arbete master i didaktik Avancerad nivå OAU225
Självständigt arbete master i didaktik Avancerad nivå OAU226
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare - KPU Grundnivå OAU227
Specialpedagogik för grundlärare 4-6 Grundnivå OAU228
Specialpedagogik för grundlärare F-3 Grundnivå OAU229
Politik och förvaltning för lärare Grundnivå SKA107
Specialpedagogik för ämneslärare - KPU Grundnivå OAU230
Jämförande politik för lärare Grundnivå SKA108
Utbildningens uppdrag, organisation och innehåll - KPU Grundnivå OAU231
Utveckling och lärande - KPU Grundnivå OAU232
Kandidatuppsats i statsvetenskap Grundnivå SKA200
Utveckling och lärande för grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad) Grundnivå OAU233
Uppsatsrelaterad fördjupningskurs i statsvetenskap Grundnivå SKA201
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad) Grundnivå OAU234
Ämnesdidaktisk fördjupning mot förskolan Avancerad nivå OAU235
Metoder för att studera hälsa Avancerad nivå FHA071
Fysioterapi: Examensarbete med inriktning mot beteendemedicin Grundnivå FYS010
Tjänsteinnovation som metod för utveckling Grundnivå INO100
Förskoledidaktisk forskning Avancerad nivå OAU236
Studiehandleda på modersmål Grundnivå OAU912
Förlossningsvård 1 -verksamhetsförlagd utbildning Avancerad nivå VAE161
Att främja hållbara levnadsvanor Avancerad nivå FHA208
Kandidatuppsats i sociologi Grundnivå SOA204
Vad är rättvist? Internationella jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa Avancerad nivå FHA209
Samhällsvetenskaplig teori och metod II Grundnivå SOA205
Hållbar samhällsutveckling-ur ett folkhälsoperspektiv Grundnivå FHA211
Uppsatsrelaterad fördjupningskurs i sociologi Grundnivå SOA206
Samhällsperspektiv och global hälsa Grundnivå FHA207
Digital verksamhetsutveckling med IT Grundnivå FOA152
Internationell projektledning Grundnivå FOA153
Internationell handelsteori Grundnivå NAA133
Luftkvalitetshantering Avancerad nivå MTK315
Personlighets- och socialpsykologi Grundnivå SPS106
Forskningsmetod och akademiskt skrivande Grundnivå FOA155
Hälsopsykologi Grundnivå SPS117
Politiska maskuliniteter Grundnivå SKA121
Internationell HRM Grundnivå FOA154
Psykologi, inriktning mot hälsopsykologi 31-60 Grundnivå SPS118
Politik som rationellt handlande Grundnivå SKA125
Socialpsykologi Grundnivå SPS122
Psykologi, inriktning mot socialpsykologi 31-60 Grundnivå SPS123
Statsvetenskap i samverkan Grundnivå SKA122
Psykologi 61-90 Grundnivå SPS126
Svensk politik och policy Grundnivå SKA123
Kandidatuppsats i Nationalekonomi Grundnivå NAA304
Ledarskapsutveckling och kommunikation Grundnivå SPS139
Marknadsstrategi i praktiken Grundnivå FOA229
Tillämpad statistik för ingenjörer Avancerad nivå OAH305
Cirkulär ekonomi och miljöteknik Avancerad nivå MTK316
Makt, våld och livsvillkor Grundnivå SSO109
Tillämpad spektroskopi för framtida energi- och miljösystem Avancerad nivå ERA313
Interaktion, identitet och kultur Grundnivå SSO114
Klimatförändringar och energi: då, nu och i framtiden Avancerad nivå MTK317
Internationell marknadsföring Grundnivå EFO236
Organisation och ledarskap Grundnivå FOA156
Byggnadsplanering med visualisering Grundnivå BTA202
Forskningsmetod Grundnivå SSO120
Introduktion till miljöteknik Grundnivå MTK102
Vetenskapsfilosofi och metod Grundnivå SSO125
Introduktion till miljöteknik Grundnivå MTK103
Samhällsvetenskaplig teori och metod Grundnivå SSO128
Energi och naturresurser Grundnivå MTK104
Energi och naturresurser Grundnivå MTK105
Energi och klimat Grundnivå MTK200
Introduktion till industriell ekonomi Grundnivå TOA103
Energi och klimat Grundnivå MTK202
Examensarbete inom kunskapsområde naturvetenskap/teknik/naturvetenskap och teknik, grundnivå Grundnivå TOA200
Examensarbete inom kunskapsområde samhällsvetenskap Avancerad nivå TOA300
Luftkvalitet Avancerad nivå MTK308
Examensarbete inom kunskapsområde naturvetenskap/teknik/naturvetenskap och teknik, avancerad nivå Avancerad nivå TOA303
Luftkvalitet Avancerad nivå MTK309
Biomassa som energikälla Avancerad nivå MTK310
Biomassa som energikälla Avancerad nivå MTK311
Statsvetenskap 1-30 för lärare Grundnivå SKA118
Miljökunskap gk Grundnivå WMX002
Statsvetenskap 31-60 Grundnivå SKA120
Företagsstrategier för hållbar utveckling Grundnivå WMX042
Statsvetenskap 1-30 Grundnivå SKA119
Anatomi och fysiologi Grundnivå BMA005
Statistik för ekonomer Grundnivå STA104
Medicinsk mikrobiologi och vårdhygien Grundnivå BMA006
Professionsblock 2 - med inriktning psykisk ohälsa Grundnivå VAE206
Anatomi, fysiologi och allmän farmakologi Grundnivå BMA007
Professionsblock 1 med inriktning äldrevård Grundnivå VAE201
Patologi, diagnos och behandling inom medicin och kirurgi Grundnivå BMA010
Professionsblock 2 med inriktning somatisk vård Grundnivå VAE207
Farmakoterapi Grundnivå BMA011
Klimatförändringar och energi: då, nu och i framtiden Avancerad nivå MTK319
Akuta bedömningar inom hälso- och sjukvård i hemmet Avancerad nivå VAE234
Akutsjukvård 1 - Akut bedömning och omvårdnad inom intrahospital akutsjukvård Avancerad nivå VAE235
Fysiologi och anatomi Grundnivå BMA021
Akutsjukvård 2 - specifik omvårdnad och vårdprocesser vid akuta sjukdomstillstånd Avancerad nivå BMA211
Akutsjukvård 3 - Avancerad omvårdnad och katastrofmedicin vid akuta skadehändelser och trauma Avancerad nivå VAE237
Läkemedelsbiverkningar och biverkningsrapportering - utifrån ett sjuksköterskeperspektiv Avancerad nivå BMA026
Palliativ vård och omvårdnad vid hälso- och sjukvård i hemmet Avancerad nivå VAE240
Hälsofrämjande, habiliterande och rehabiliterande omvårdnadsinsatser inom hälso- och sjukvård i hemmet Avancerad nivå VAE241
Amning och anknytning Avancerad nivå VAE162
Medicinsk vetenskaplig fördjupningskurs Avancerad nivå BMA035
Medicinsk vetenskap inom intensivvård 1 Avancerad nivå BMA036
Självständigt arbete inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Avancerad nivå VAE163
Akutsjukvård Avancerad nivå BMA037
Diagnostik för kraftverk och processer Avancerad nivå ERA314
Medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård 1 Avancerad nivå BMA038
Tillämpning av industriell processtyrning Avancerad nivå ERA315
Förlossningsvård 2 - verksamhetsförlagd utbildning Avancerad nivå VAE164
Grundläggande folkhälsovetenskap Grundnivå FHA007
Mätmetoder i strömning och värmeöverföring Avancerad nivå ERA316
Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa - verksamhetsförlagd utbildning Avancerad nivå VAE165
Ojämlikhet i hälsa och hållbar utveckling Avancerad nivå FHA017
Examensarbete inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Avancerad nivå VAE166
Ingenjörsinriktad Yrkeserfarenhet Grundnivå OAH202
Anpassa och ordinera fysisk aktivitet Avancerad nivå FYS015
Global hälsa Grundnivå FHA021
Grundläggande folkhälsovetenskap inom hälso- och sjukvård Grundnivå FHA025
Organisation: Form och funktion Grundnivå IEO105
Hälsoekonomi Grundnivå FHA027
Samhällsplanering Grundnivå BTA136
Folkhälsoekonomi Grundnivå FHA029
Social utsatthet och ohälsa Grundnivå SAA066
Arbetsliv och hälsa Avancerad nivå FHA033
Styrning och finansiering av industriella verksamheter Grundnivå IEO104
Folkhälsoarbete inom primärvård Avancerad nivå FHA037
Hållbar konsumtion Avancerad nivå MTK320
Hållbar konsumtion Avancerad nivå MTK321
Hållbar teknik för utvecklingsländer Avancerad nivå MTK322
Sårvård Avancerad nivå OBM006
Farmakologi med sjukdomslära Avancerad nivå OBM009
Hållbar teknik för utvecklingsländer Avancerad nivå MTK323
Psykiatri Avancerad nivå OBM010
Virtuellt biokemisk metanpotential (BMP) test Avancerad nivå MTK314
Plats, rum och rörelse- utomhus Grundnivå ITE300
Rumslig gestaltning, fördjupning Grundnivå ITE341
Sjukgymnastik: Rörelse och funktion - preklinisk kurs Grundnivå OSG019
Brandskydd Grundnivå BTA137
Klinisk utbildning inom psykiatrisk vård Avancerad nivå OVA030
Självständigt arbete i energiteknik inom industriell ekonomi Grundnivå ERA215
Normal graviditet, barnafödande och puerperium Avancerad nivå VAE167
Amning och anknytning Avancerad nivå OVA094
Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad Avancerad nivå VAE216
Patientsäkerhet Grundnivå VAE026
Familjekonflikter, kvinnomisshandel och hedersrelaterat våld Grundnivå SAA004
Sjuksköterskan som pedagog och ledare Grundnivå VAA201
Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin, master Avancerad nivå FYS050
Introduktion till socialt arbete Grundnivå SAA018
Urban politik och medborgarskap Grundnivå SKA124
Välfärdsstaten, människan och samhället Grundnivå SAA019
Värme- och kraftteknik 2 Grundnivå ERA212
Barn, familj och människans utveckling i ett livsloppsperspektiv Grundnivå SAA025
Global operations management Grundnivå IEO103
Socionomens professionella yrkesroll I Grundnivå SAA026
Handledarutbildning för yrkesverksamma inom socialt arbete I Grundnivå SAA029
Kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen Grundnivå FOA002
Svenska som andraspråk för lärare som undervisar i svenska för invandrare, 30 hp (Ingår i Lärarlyftet II) Grundnivå SSA911
Fördjupad pedagogisk digital kompetens Avancerad nivå PEA922
Handledarskap Avancerad nivå PEA923
Handledning med inriktning mot vård, rehabilitering och omsorg Grundnivå VAA002
Högskolan och utbildningsuppdraget Avancerad nivå PEA924
Sjuksköterskan som pedagog och ledare Grundnivå VAA003
Didaktik i vård- och hälsoutbildning Avancerad nivå VAA011
Högskolepedagogiskt projekt Avancerad nivå PEA925
Kursdesign Avancerad nivå PEA926
Teamarbete och ledarskap inom vård- och hälsoutbildning Avancerad nivå VAA012
Lärande i öppna nätverk Avancerad nivå PEA927
Läraren och undervisningen Avancerad nivå PEA928
Vårdandets grunder Grundnivå VAE006
Kvalitativ metodteori Grundnivå VAE007
Pedagogisk digital kompetens Avancerad nivå PEA929
Pedagogisk portfölj Avancerad nivå PEA930
Vårdande som etik, relation och process Grundnivå VAE010
Kvantitativ metodteori Grundnivå VAE011
Studenten och lärandesituationen Avancerad nivå PEA931
Grundläggande vård och omsorg om äldre personer med demens och psykisk ohälsa Grundnivå VAE013
Studenters skrivande Avancerad nivå PEA932
Tillgänglig undervisning Avancerad nivå PEA933
Programmeringsteknik med Python Grundnivå DVA128
Strokevård Grundnivå VAE017
Examensarbete i vårdvetenskap Grundnivå VAE027
Hälsans teorier Avancerad nivå VAE028
Evidensbaserad omvårdnad Avancerad nivå VAE029
Självständigt arbete inom primärvård Avancerad nivå VAE033
Puerperal, neonatal och gynekologisk omvårdnad - klinisk utbildning Avancerad nivå VAE037
Intensivvård hos vuxna ur interkulturellt perspektiv Avancerad nivå VAE038
Pediatrisk intensivvård ur interkulturellt perspektiv Avancerad nivå VAE039
Professionsblock 3 Grundnivå VAE044
Transkulturella perspektiv i hälsa, vård och välfärd Grundnivå VAE046
Fördjupning inom obstetrik och gynekologi Avancerad nivå VAE056
Vetenskapliga metoder Grundnivå VAE057
Psykiatrisk omvårdnad vid förändrat stämningsläge Avancerad nivå VAE060
Examensarbete inom primärvård Avancerad nivå VAE062
Examensarbete inom psykiatrisk omvårdnad Avancerad nivå VAE063
Vårdvetenskap inom intensivvård 1 Avancerad nivå VAE065
Vårdvetenskap inom anestesisjukvård 1 Avancerad nivå VAE066
Anpassa och ordinera fysisk aktivitet Avancerad nivå VSG001
Sjukgymnastik: Examensarbete Grundnivå VSG002
Svensk klassisk massage och triggerpunktsbehandling Grundnivå VSG004
Vård och rehabilitering efter stroke Avancerad nivå VSG005
Beteendemedicinska teorier och modeller Avancerad nivå VSG006
Teorifördjupning i beteendemedicin inom ett valfritt professionellt område Avancerad nivå VSG008
Sjukgymnastik: Metoder för åtgärder - preklinisk kurs Grundnivå VSG012
Teorifördjupning inom ett valfritt professionellt område Avancerad nivå VSG018
Beteendemedicin inom sjukgymnastik ur ett kulturellt perspektiv Grundnivå VSG019
Sjukgymnastik: Profession och vetenskaplig metodik Grundnivå VSG022
Obstetrisk-, gynekologisk- och neonatal vård Avancerad nivå BMA032
Sjukdomslära med inriktning mot internmedicin och ortopedi Grundnivå BMA033
Medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård 2 Avancerad nivå BMA039
Specifik anestesisjukvård Avancerad nivå BMA040
Medicinsk vetenskap inom intensivvård 2 Avancerad nivå BMA041
Hälsofrämjande arbete - individ- och gruppnivå Grundnivå FHA009
Vetenskapliga metoder Grundnivå FHA010
Hälsofrämjande arbete - begrepp, innehåll och tillämpning Avancerad nivå FHA018
Examensarbete I folkhälsovetenskap Avancerad nivå FHA024
Kvinnors hälsa och livsvillkor Avancerad nivå FHA026
Hälsofrämjande arbete - utvärdering Grundnivå FHA030
Vårdande samtal Avancerad nivå OVA034
Förlossningsvård 2 - klinisk utbildning Avancerad nivå OVA085
Samhällsvetenskaplig metod Grundnivå SAA020
Rätt och samhälle Grundnivå SAA021
Professionell ärendehandläggning och utredningsmetodik Grundnivå SAA027
Det sociala arbetets juridik Grundnivå SAA028
Examensarbete i vårdvetenskap Avancerad nivå VAE021
Självständigt arbete inom intensivvård Avancerad nivå VAE022
Självständigt arbete inom anestesisjukvård Avancerad nivå VAE023
Vetenskapliga forskningsmetoder Avancerad nivå VAE032
Normal graviditet, barnafödande och puerperium Avancerad nivå VAE040
Examensarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa Avancerad nivå VAE041
Självständigt arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa Avancerad nivå VAE042
Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa - klinisk utbildning Avancerad nivå VAE055
Självständigt arbete inom psykiatrisk omvårdnad Avancerad nivå VAE064
Vårdvetenskap inom anestesisjukvård 2 Avancerad nivå VAE067
Vårdvetenskap inom intensivvård 2 Avancerad nivå VAE068
Sjukgymnastik: Motorisk utveckling och hälsa - från barn till äldre Grundnivå VSG024
Sjukgymnastik: Rörelsevetenskap med ett beteendemedicinskt perspektiv Grundnivå VSG025
Trådlösa nät Grundnivå CDT216
Kompilatorteori Grundnivå CDT301
Realtidssystem I, distans kurs Grundnivå CDT308
Examensarbete grundnivå, datavetenskap Grundnivå CDT307
Distribuerade system Grundnivå CDT316
Artificiell intelligens Grundnivå CDT312
Projekt i datavetenskap Grundnivå CDT321
Distribuerad programvaruutveckling Avancerad nivå CDT402
Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik Avancerad nivå CDT403
Lärande system Avancerad nivå CDT407
Datorgrafik: avancerade datastrukturer och algoritmer Avancerad nivå CDT408
Professionell etik Avancerad nivå CDT409
Projekt i programvaruteknik Avancerad nivå CDT412
Projekt i datavetenskap Avancerad nivå CDT416
Utveckling av industriella system Avancerad nivå CDT417
Avancerad komponentbaserad programvaruteknik Avancerad nivå CDT501
Examensarbete avancerad nivå, datavetenskap Avancerad nivå CDT503
Examensarbete avancerad nivå, datavetenskap Avancerad nivå CDT504
Robotik - projektkurs Avancerad nivå CDT508
Examensarbete grundnivå, elektronik Grundnivå CEL304
Projekt i elektronik Grundnivå CEL307
Projekt i elektronik Avancerad nivå CEL405
Projekt i elektronik Avancerad nivå CEL406
Examensarbete avancerad nivå, elektronik Avancerad nivå CEL504
Examensarbete avancerad nivå, elektronik Avancerad nivå CEL505
Grundläggande programmering Grundnivå DVA103
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion Grundnivå DVA104
Funktionell programmering med F# Grundnivå DVA201
Spelutveckling med XNA Grundnivå DVA204
Introduktion till artificiell intelligens Grundnivå DVA205
Nätverkstjänster Grundnivå DVA210
Datakommunikation i nätverk II Grundnivå DVA212
Databaser Grundnivå DVA214
Utveckling av webbapplikationer Grundnivå DVA216
Programmering av mobila applikationer Grundnivå DVA217
Avancerad C/C++ Grundnivå DVA303
Datorgrafik Grundnivå DVA304
Speldesign och Programvaruteknik Grundnivå DVA306
Projekt i datavetenskap Grundnivå DVA311
Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete Grundnivå DVA313
Parallella system Grundnivå DVA314
Inbyggda system I Grundnivå DVA316
Valda problem i datavetenskap Avancerad nivå DVA320
Formella språk, automater och beräkningsteori Grundnivå DVA325
Design av komplexa datornätverk Grundnivå DVA326
Routing och switching i komplexa nät Grundnivå DVA327
Hårdvara för inbyggda system Avancerad nivå DVA405
Examensarbete i inbyggda system Avancerad nivå DVA407
Projekt i intelligenta inbyggda system Avancerad nivå DVA409
Modellbaserad utveckling Avancerad nivå DVA411
Examensarbete avancerad nivå, Datavetenskap Avancerad nivå DVA415
Beräkningstänkande och skrivande som forskningsverktyg Avancerad nivå DVA416
Avancerat beräkningstänkande och skrivande som forskningsverktyg Avancerad nivå DVA417
Modellering och design av programvarusystem Avancerad nivå DVA418
Examensarbete i inbyggda system Avancerad nivå DVA419
Formella språk, automater och beräkningsteori: Avancerad kurs Avancerad nivå DVA420
Projekt i elektronik Grundnivå ELA001
Elektronik grundkurs Grundnivå ELA101
Medicinsk teknik Avancerad nivå ELA402
Flygsystemteknik Grundnivå FLA201
Aerodynamik och flygmekanik Grundnivå FLA202
Creativity and Innovation Management Avancerad nivå INO002
Kreativ problemlösning och skapande kreativitet Grundnivå INO102
Entreprenöriell idéutveckling 1 Grundnivå INO103
Framsyn och scenariodesign Grundnivå INO201
Kreativitet i grupper och organisationer Grundnivå INO205
Omvärldsdriven innovation Avancerad nivå INO401
Innovation och kreativitetsledning Avancerad nivå INO402
Nyskapande och entreprenörskap inom hälsa, vård och välfärd Grundnivå INO404
Innovationsteknik inom innovation och design Avancerad nivå INO405
Innovationsrådgivning i tidiga faser Avancerad nivå INO406
Innovationsrådgivning för kommersialisering Avancerad nivå INO407
Projektarbete innovationsteknik Avancerad nivå INO410
Visualisering och skiss Grundnivå ITE101
Introduktion till informationsdesign. Distanskurs Grundnivå ITE102
Grafisk form, grundkurs Grundnivå ITE103
Digitala verktyg för bild och layout 1 Grundnivå ITE107
Frihandsteckning och modellstudier Grundnivå ITE108
Projektledning Grundnivå ITE204
Lättläst Grundnivå ITE206
Textdesign 5: fackspråk och genrer Grundnivå ITE209
Teknisk illustration Grundnivå ITE212
Visualiseringstekniker Grundnivå ITE213
Grafisk produktion Grundnivå ITE214
3D-miljöer Grundnivå ITE215
Forskningsprocesser Grundnivå ITE302
Branschanalys och yrkesorientering Grundnivå ITE305
Plats, rum och rörelse Grundnivå ITE306
Kreativitet och idé Grundnivå ITE308
Rumslig gestaltning, fördjupning Grundnivå ITE311
Informativ illustration, fördjupning Grundnivå ITE319
Bildval och bildstrategier Grundnivå ITE320
Integrerad Informationsdesign Avancerad nivå ITE405
Teoretiska perspektiv på Innovation och Design Avancerad nivå ITE501
Forskningspraktiken i fokus Avancerad nivå ITE502
Den innovativa människan Grundnivå KIN113
Innovativ organisering Grundnivå KIN153
Innovationsledning Grundnivå KIN164
Idé- och konceptutveckling Grundnivå KIN171
Projektarbete innovationsteknik Grundnivå KIN360
Projektledning Grundnivå KIN400
Entreprenörskap Grundnivå KIN410
Entreprenörskap och företagande I Grundnivå KIN415
Entreprenörskap och företagande II Avancerad nivå KIN416
Introduktion till informationssökning och omvärldsanalys Grundnivå KIN465
Introduktion till informationsdesign Grundnivå KIT101
Kognitiva processer Grundnivå KIT104
Informationsdesign i praktiken Grundnivå KIT106
Informationsdesign - webbdesign Grundnivå KIT126
Projektarbete informationsdesign Grundnivå KIT157
3D-modellering - grundkurs Grundnivå KIT173
3D-modellering - fördjupning Grundnivå KIT177
Recycle Design Grundnivå KIT181
Typografi och layout Grundnivå KIT205
Att informera med text Grundnivå KIT250
Informationsgrafik Grundnivå KIT306
Informativ animation Grundnivå KIT308
Interaktiv illustration Grundnivå KIT309
Perspektiv- och färglära Grundnivå KIT311
Digitalt bildskapande Grundnivå KIT313
Digitalt bildskapande -3D Grundnivå KIT314
Naturvetenskaplig illustration Grundnivå KIT341
Kreativa verktyg Grundnivå KIT501
Digitala verktyg Grundnivå KIT502
Ljus i rumslig gestaltning Grundnivå KIT504
Introduktion till ljuddesign Grundnivå KIT505
Konstruktion och material Grundnivå KIT507
Rumslig gestaltning - utomhus Grundnivå KIT508
Rumsligheter Grundnivå KIT525
Rum och kontext Grundnivå KIT526
Kvalitets och underhållsteknik Grundnivå KMT010
Produktutveckling 1 Grundnivå KPP015
CAD fördjupning Grundnivå KPP024
Lätta konstruktioner Avancerad nivå KPP035
Ingenjörsvetenskap 1 - material och hållfasthet Grundnivå KPP040
Ingenjörsvetenskap 2 - hållfasthet och maskinelement Grundnivå KPP044
Ingenjörsvetenskap 3 - material och dynamik Grundnivå KPP045
Industridesign 2 Avancerad nivå KPP103
Industridesign 3 Avancerad nivå KPP104
Examensarbete, produktdesign - formgivning Grundnivå KPP106
Design Management Grundnivå KPP108
Skissteknik för produktgestaltning Grundnivå KPP111
Konkurrenskraftiga produktionssystem Avancerad nivå KPP202
Kvalitetsprocessen Grundnivå KPP204
Produktionsekonomi Grundnivå KPP207
Examensarbete - innovativ produktion/logistik Grundnivå KPP209
Produktions- och logistikplanering Avancerad nivå KPP227
Examensarbete, entreprenörskap och företagande Grundnivå KPP230
Examensarbete, innovativ produktion Avancerad nivå KPP231
Innovativ produktion och logistik Grundnivå KPP238
Examensarbete, produktutveckling - konstruktion Grundnivå KPP301
Project Management Avancerad nivå KPP304
Examensarbete, produktutveckling Avancerad nivå KPP305
Projektarbete produkt- och processutveckling Grundnivå KPP307
Projektarbete produkt- och processutveckling Avancerad nivå KPP309
Vetenskaplig teori och metod Avancerad nivå KPP317
Projektarbete produkt- och processutveckling Avancerad nivå KPP318
CO-OP teori I Grundnivå KPP401
CO-OP teori II Grundnivå KPP402
Introduktion till flygteknik Grundnivå MFL002
Aerodynamik och flygmekanik II Avancerad nivå MFL005
Avionik I Grundnivå MFL006
Flygplanstrukturer och materiallära II Grundnivå MFL008
Flygmotorunderhåll Grundnivå MFL013
Flygplansdrift och underhåll I Grundnivå MFL014
Flygmiljöteknik Grundnivå MFL015
Mänskliga faktorerna Grundnivå MFL017
Flygplanstrukturer och materiallära I Grundnivå MFL018
Flygplansdrift och underhåll II Grundnivå MFL020
CAD fördjupning, distanskurs Grundnivå PPU102
Industriautomation 1, struktur Grundnivå PPU201
Industridesign, innovation Grundnivå PPU202
Examensarbete, industriautomation Grundnivå PPU301
Industriautomation 2, robotik Avancerad nivå PPU401
Integrerad Produkt och processutveckling Avancerad nivå PPU403
Examensarbete för master i innovation och design Avancerad nivå PPU501
Engelska för tidigarelärare 2, Barnlitteratur Grundnivå ENA021
Engelska för ämneslärare 2 (åk 7-9 och gy) Grundnivå ENA024
Engelska 2 Grundnivå ENA200
Engelska 3 Grundnivå ENA301
Engelska 3, Litterära föreställningsvärldar Grundnivå ENA302
Examensarbete i engelska Grundnivå ENA304
Engelska 3, Diskursanalys Grundnivå ENA305
Engelska 4 Avancerad nivå ENA401
Engelska 4, Från modernism till postmodernism Avancerad nivå ENA402
Engelska 4, Korpuslingvistik Avancerad nivå ENA404
Finska för nybörjare 1 Grundnivå FNA101
Finsk grammatik, muntlig och skriftlig språkfärdighet för nybörjare 1 Grundnivå FNA102
Finska för personal inom vård och omsorg Grundnivå FNA111
Kultur och samhälle i Finland Grundnivå FNA112
Franska, nybörjarkurs (Nivå 1) Grundnivå FRA001
Franska 2 Grundnivå FRA207
Franska 2: Fördjupade språkkunskaper Grundnivå FRA208
Franska 2: Fransk kultur- och litteraturhistoria Grundnivå FRA209
Franska 2: Franska med IT Grundnivå FRA210
Franska 2: Muntlig och skriftlig kommunikation Grundnivå FRA211
Franska 3 Grundnivå FRA303
Franska 3: Avancerade språkkunskaper Grundnivå FRA304
Franska 3: Specialarbete Grundnivå FRA305
Franska 3: Litteraturvetenskap Grundnivå FRA306
Franska 3: Språkvetenskap Grundnivå FRA307
Examensarbete i franska avancerad nivå Avancerad nivå FRA401
Upptäck, undersök och utforska naturvetenskap och teknik i förskolan Grundnivå FYA400
Engelska för akademiker 1 Grundnivå HEN002
Engelska 3, Uppsats i engelska Grundnivå HEN301
Engelska 4, uppsats på avancerad nivå i engelska Avancerad nivå HEN401
Examensarbete i engelska, avancerad nivå Avancerad nivå HEN415
Litteraturvetenskap - historiska perspektiv Grundnivå HLI150
Antik och medeltid Grundnivå HLI152
Renässans, barock och klassicism Grundnivå HLI153
Upplysning och romantik Grundnivå HLI154
Litteraturvetenskap - teoretiska perspektiv Grundnivå HLI160
Lyrik och drama Grundnivå HLI162
Roman och novell Grundnivå HLI163
Litteraturvetenskap, fördjupning 1 Grundnivå HLI300
Noveller från Boccaccio till våra dagar Grundnivå HLI301
Litteratur och samtid för lärarstudenter Avancerad nivå HLI401
Litteraturen efter 1800 Avancerad nivå HLI402
Språkdidaktik 1 Grundnivå HOA102
Språkdidaktik 2 Grundnivå HOA103
Pedagogisk kommunikation i teori och praktik Grundnivå HOA203
Examensarbete i kunskapsområdet moderna språk Avancerad nivå HOA400
Språkdidaktik 1, avancerad nivå Avancerad nivå HOA401
Språkdidaktik 2, avancerad nivå Avancerad nivå HOA402
Svenska som andraspråk, didaktik Grundnivå HSA110
Svenska som andraspråk 4 Avancerad nivå HSA400
Examensarbete i spanska, avancerad nivå Avancerad nivå HSP402
Svenska språket för utländska studenter, nivå I Grundnivå HSV102
Svenska språket för utländska studenter, nivå II Grundnivå HSV103
Svenska språket för utländska studenter, nivå III Grundnivå HSV104
Läs- och skrivinlärning Grundnivå HSV111
Språkfärdighet Grundnivå HSV112
Svenska språkets struktur Grundnivå HSV113
Språkutveckling och språkinlärning Grundnivå HSV114
Svenskämnets didaktik 1 Grundnivå HSV115
Språket i samhället: introduktion till språksociologi Grundnivå HSV117
Svenskämnets didaktik 1 B Grundnivå HSV122
Språk och dialekter i Norden Grundnivå HSV211
Svenskämnets didaktik 2 Grundnivå HSV214
Språk och dialekter i Norden Avancerad nivå HSV402
Fördjupningskurs i språkbeskrivning och textanalys Avancerad nivå HSV403
Språksociologi Avancerad nivå Avancerad nivå HSV404
Tvåspråkighet Avancerad nivå HSV405
Uppsatskurs i inriktning svenska Avancerad nivå HSV407
Italienska, nybörjarkurs (Nivå 1) Grundnivå ITA001
Lyssnarkurs I Grundnivå KMI014
Förberedande kurs inför högre musikstudier I Grundnivå KMI016
Förberedande kurs inför högre musikstudier II Grundnivå KMI017
Kammarmusik I Grundnivå KMI028
Kammarmusik II Grundnivå KMI029
Kammarmusik III Grundnivå KMI030
Kammarmusik IV Grundnivå KMI031
Kammarmusik V Grundnivå KMI032
Kammarmusik VI Grundnivå KMI033
Kroppskännedom för sångare och instrumentalister I Grundnivå KMI034
Kroppskännedom för sångare och instrumentalister II Grundnivå KMI035
Kroppskännedom för sångare och instrumentalister III Grundnivå KMI036
Scenisk beredskap för sångare och instrumentalister I Grundnivå KMI042
Barnlitteraturens historia Grundnivå LIA002
Barnkulturstudier Grundnivå LIA003
Vad är en människa? Från förnuftstro till posthumanism Grundnivå LIA012
Bergslagen och litteraturen Grundnivå LIA013
Idéer om världslitteratur Grundnivå LIA014
Matematik i förskolan Grundnivå MAA006
Matematik i förskoleklassen Grundnivå MAA090
Matematik i årskurs 1-3 Grundnivå MAA091
Matematik för lärare i förskoleklass och årskurs 1-3, del I Grundnivå MAA093
Matematik för lärare i förskoleklass och årskurs 1-3, del II Grundnivå MAA094
Matematik för lärare i årskurs 4-6, del I Grundnivå MAA095
Matematik för lärare i årskurs 4-6, del II Grundnivå MAA096
Differentialekvationer och transformmetoder Grundnivå MAA134
Kalkyl II Grundnivå MAA305
Analytisk finans med MATLAB Grundnivå MAA312
Simulering Grundnivå MAA313
Portföljteori I Grundnivå MAA314
Matematikdidaktik Avancerad nivå MAA405
Tillämpad matematik Avancerad nivå MAA508
Optimering Avancerad nivå MAA700
Mekanik II Grundnivå MFY007
Vokalensemble I Grundnivå MKM008
Vokalensemble II Grundnivå MKM009
Sång och körövning I Grundnivå MKM012
Sång och körövning II Grundnivå MKM013
Sång och körövning III Grundnivå MKM014
Sång och körövning IV Grundnivå MKM015
Gitarrens personlighet Grundnivå MKM020
Vokalensemble IV Grundnivå MKM027
Vokalensemble III Grundnivå MKM030
Sång och körövning med orkester I Grundnivå MKM031
Gitarrens personlighet II Grundnivå MKM035
Gitarrens personlighet III Grundnivå MKM048
Gitarrens personlighet IV Grundnivå MKM049
Sång och körövning med orkester II Grundnivå MKM054
Problemlösning och algebra Grundnivå MMA005
Matematik och lärande Grundnivå MMA008
Lärande i matematik Grundnivå MMA010
Att lära och förstå matematiska begrepp Grundnivå MMA011
Matematikdidaktik med lärarkunskap Grundnivå MMA015
Matematisk modellering med analys Grundnivå MMA016
Matematikens idehistoria Grundnivå MMA019
Differentialekvationer för lärare Grundnivå MMA022
Differential- och integralkalkyl II Grundnivå MMA127
Linjär algebra Grundnivå MMA129
Matematisk logik med datainriktning Grundnivå MMA130
Analys för lärare, fortsättningskurs Avancerad nivå MMA405
Examensarbete i matematik för senarelärare Avancerad nivå MMA491
Stokastiska processer Avancerad nivå MMA701
Tidsserieanalys Avancerad nivå MMA702
Portföljteori II Avancerad nivå MMA705
Analytisk finans I Avancerad nivå MMA707
Analytisk finans II Avancerad nivå MMA708
Programvara för riskhantering och finansiell verksamhet Avancerad nivå MMA709
Differentialekvationer med finansiella tillämpningar Avancerad nivå MMA712
Försäkringsmatematik Avancerad nivå MMA713
Examensarbete inom kunskapsområdet utveckling av matematiskt tänkande Grundnivå MOA003
Examensarbete inom kunskapsområdet matematik Avancerad nivå MOA004
Språkutvecklingsdidaktik 2 Grundnivå OAU003
En skola för alla i en värld för alla Avancerad nivå OAU006
Examensarbete i kunskapsområdet svenska/språk och språkutveckling Avancerad nivå OAU007
Examensarbete i kunskapsområdet språk och språkutveckling Grundnivå OAU008
En internationell värld Avancerad nivå OAU009
Forskningsmetod för lärare Grundnivå OAU018
Att utveckla en skola för alla, fördjupningskurs Grundnivå OAU019
Examensarbete på avancerad nivå inom kunskapsområdet pedagogik Avancerad nivå OAU020
Estetiska lärprocesser i teori och praktik Grundnivå OAU021
Examensarbete på grundnivå inom kunskapsområdet pedagogik Grundnivå OAU022
KLOK -Studieteknik Grundnivå OAU024
Utforska naturvetenskap och teknik med science center-pedagogik I Grundnivå OAU031
Utforska naturvetenskap och teknik med science center-pedagogik II Grundnivå OAU032
Ämnesdidaktisk fördjupning I Avancerad nivå OAU033
Vetenskaplig metod Avancerad nivå OAU034
Vetenskaplig metod och fältarbete I Avancerad nivå OAU036
Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder (förskollärare) Grundnivå OAU041
Läroplansteori och allmändidaktik (förskollärare) Grundnivå OAU046
Examensarbete Master i didaktik I Avancerad nivå OAU047
Examensarbete Magister i didaktik Avancerad nivå OAU048
Examensarbete Master i didaktik II Avancerad nivå OAU049
Vetenskaplig metod och fältarbete II Avancerad nivå OAU051
Verksamhetsförlagd utbildning 1 UVK - ämneslärare åk 7-9 Grundnivå OAU059
Verksamhetsförlagd utbildning 1 UVK - ämneslärare gy Grundnivå OAU061
Verksamhetsförlagd utbildning 1 UVK - förskolepedagogisk verksamhet Grundnivå OAU063
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i förskoleklass och åk 1-3 Grundnivå OAU065
Naturvetenskap och teknik för lärare i åk 4-6, del I Grundnivå OAU066
Utveckling och lärande, förskollärare (profil dans och musik) Grundnivå OAU100
Uppföljning och analys av lärande och utveckling, förskollärare (profil musik och dans) Grundnivå OAU101
Naturorienterande ämnen och teknik i skolår F-3, del I Grundnivå OAU103
Naturorienterande ämnen och teknik i skolår F-3, del II Grundnivå OAU104
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för ämneslärare 7-9 Grundnivå OAU106
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll - ämneslärare gy Grundnivå OAU107
Naturvetenskap och teknik för lärare i åk 4-6, del II Grundnivå OAU110
Språk- och matematikutvecklande miljöer i förskolan Grundnivå OAU121
Språk- och matematikutveckling i förskolan Grundnivå OAU122
Verksamhetsförlagd utbildning 1 Ämne - ämneslärare åk 7-9 KPU Grundnivå OAU123
Verksamhetsförlagd utbildning 1 Ämne - ämneslärare Gy KPU Grundnivå OAU126
Pedagogiskt ledarskap Grundnivå PEA015
Från inlärning till lärande - didaktiska perspektiv på skolarbete Grundnivå PEA028
Didaktisk reflektion - att skapa lärandemiljöer Grundnivå PEA029
Lek, lärande och utveckling 2 Grundnivå PEA034
Att genomföra professionella samtal Grundnivå PEA039
Kommunikation Grundnivå PEA044
Människan som kulturvarelse Grundnivå PEA050
Utbildning och samhälle Grundnivå PEA051
Pedagogik 1-15 Grundnivå PEA052
Pedagogik 1-30 Grundnivå PEA054
Pedagogik 31-60 Grundnivå PEA055
Möten med mångfald Grundnivå PEA056
Vuxna i förändring Grundnivå PEA057
Pedagogik 61-90 Grundnivå PEA060
Estetik och estetiska lärprocesser i förskolan Grundnivå PEA061
Barns utveckling och lärande i förskolan del I (profil musik och dans) Grundnivå PEA062
Pedagogik i arbetslivet Grundnivå PEA068
Spanska 2 Grundnivå SPA009
Spanska 2 i Spanien Grundnivå SPA011
Spanska 3 Grundnivå SPA012
Spanska 3 Grundnivå SPA013
Spanska 4 Avancerad nivå SPA014
Spanska, nybörjarkurs (Nivå 1) Grundnivå SPA017
Lärare och handledning Grundnivå SPE129
Specialpedagogik i tiden Grundnivå SQA006
Examensarbete i specialpedagogik, avancerad nivå Avancerad nivå SQA009
Examensarbete Magisterprogram i specialpedagogik Avancerad nivå SQA012
Individ och miljö - Helhetsperspektiv på utveckling, lärande och åtgärder Grundnivå SQA017
Vetenskapliga forskningsmetoder i specialpedagogik Grundnivå SQA021
Samtal med barn och ungdomar Grundnivå SQA026
Specialpedagogisk Forskning - teori och metod Avancerad nivå SQA028
Grundläggande samtalsmetodik Grundnivå SQA032
Kvalificerade samtal Avancerad nivå SQA040
Specialpedagogisk fördjupning Avancerad nivå SQA054
Specialpedagogik 31-60 Grundnivå SQA055
Likvärdighet, mångfald och inkludering ur ett samhällsperspektiv Grundnivå SQA056
Specialpedagogik 61-90 Grundnivå SQA057
Läskurs inom specialpedagogik Grundnivå SQA058
Forskningsprocessen - teori, design och metod Grundnivå SQA059
Specialpedagogisk forskning i praktiken - Speciallärare Avancerad nivå SQA063
Specialpedagogisk forskning i praktiken - Specialpedagog Avancerad nivå SQA070
Teori och metod i specialpedagogisk forskning - Specialpedagog Avancerad nivå SQA074
Teori och metod i specialpedagogisk forskning - Speciallärare Avancerad nivå SQA075
Specialpedagogik 1-30 Grundnivå SQA076
Att arbeta som speciallärare med lärande i språk-, skriv- och läsprocessen Avancerad nivå SQA079
Att arbeta som speciallärare med lärandeprocessen i matematik Avancerad nivå SQA081
Möjligheter och hinder i språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling Avancerad nivå SQA082
Att som speciallärare möta utvecklingsstörning Avancerad nivå SQA084
Att som specialpedagog arbeta med sociala samspelsprocesser Avancerad nivå SQA086
Specialpedagogiska perspektiv Avancerad nivå SQA087
Lärandeprocessen i matematik I Avancerad nivå SQA088
Möjligheter och hinder i språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling - introduktion Avancerad nivå SQA090
Språk-, skriv- och läsprocessen I Avancerad nivå SQA091
Särskola 1: Att möta utvecklingsstörning Avancerad nivå SQA093
Sociala samspelsprocesser I Avancerad nivå SQA095
Andraspråksinlärning Grundnivå SSA200
Att lära på sitt andraspråk Grundnivå SSA201
Fonetik i ett andraspråksperspektiv Grundnivå SSA202
Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet Grundnivå SSA203
Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv Grundnivå SSA204
Invandring och kulturmöten Grundnivå SSA205
Litteratur i andraspråksundervisning Grundnivå SSA206
Litteratur i ett andraspråksperspektiv Avancerad nivå SSA207
Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet Grundnivå SSA208
Språkutvecklingsanalys Grundnivå SSA209
Svenska som andraspråk 1 Grundnivå SSA210
Svenska som andraspråk 2 Grundnivå SSA211
Svenska som andraspråk 2 Grundnivå SSA212
Svenska som andraspråk 3 Grundnivå SSA214
Teori och metod i andraspråksforskning Grundnivå SSA215
Uppsats i svenska som andraspråk Grundnivå SSA216
Specialpedagogik i grundskola och gymnasium II Grundnivå SSQ123
Specialpedagogik för de tidigare åren Grundnivå SSQ124
Skandinavistik 1: Språk och samhällsförhållanden Grundnivå SVA008
Skandinavistik 2: Språk och kultur Grundnivå SVA009
Kommunikationsteori Grundnivå SVA107
Grammatik Grundnivå SVA108
Introduktion till svenska språket och svenskämnets didaktik Grundnivå SVA111
Språkutveckling och dess didaktik Grundnivå SVA113
Skandinavistik 3: Språk, historia och litteratur Grundnivå SVA114
Skrivande för massmedier Grundnivå SVA115
Att möta barns språk i förskolan Grundnivå SVA116
Textkunskap Grundnivå SVA119
Språkets roll i undervisningen Grundnivå SVA120
Samtalsanalytisk metod med uppsats Grundnivå SVA209
Läs- och skrivprogression Grundnivå SVA210
Tyska, nybörjarkurs (Nivå 1) Grundnivå TYA003
Tyska 1 i Tyskland Grundnivå TYA113
Tyska 3 Grundnivå TYA300
Tyska 3 Grundnivå TYA301
Tyska 3, specialarbete Grundnivå TYA302
Examensarbete i tyska avancerad nivå Avancerad nivå TYA401
Självständigt arbete i specialpedagogik - Speciallärare Avancerad nivå SQA066
Självständigt arbete i specialpedagogik - Specialpedagog Avancerad nivå SQA071
Förebyggande arbete, kartläggning, åtgärder och uppföljning - Speciallärare Avancerad nivå SQA062
Förebyggande arbete, kartläggning, åtgärder och uppföljning - Specialpedagog Avancerad nivå SQA069
Att arbeta som speciallärare med lärande i språk-, skriv- och läsprocessen - fördjupning Avancerad nivå SQA078
Att arbeta som speciallärare med lärandeprocessen i matematik - fördjupning Avancerad nivå SQA080
Att möta undervisningssituationen för elever med utvecklingsstörning Avancerad nivå SQA083
Att som specialpedagog arbeta med sociala samspelsprocesser - fördjupning Avancerad nivå SQA085
Sociala samspelsprocesser II Avancerad nivå SQA096
Språk-, skriv- och läsprocessen II Avancerad nivå SQA092
Särskola 2: Att möta undervisningssituationen Avancerad nivå SQA094
AKK- Alternativ och Kompletterande Kommunikation Grundnivå SQA036
Att formulera och undersöka specialpedagogiska problem Grundnivå SQA031
Att kartlägga och utreda behov av särskilt stöd Grundnivå SQA061
Uppsats i specialpedagogik Grundnivå SQA060
Vetenskaplig introduktion i specialpedagogik Grundnivå SQA077
Byggnadsmekanik Grundnivå BTA107
Cost and Management Accounting I Grundnivå EFO022
Marketing Basics Grundnivå EFO252
Organization Basics Grundnivå EFO523
Introduction to Commercial Law Grundnivå EHA012
Statistics for Business Grundnivå EST001
Introduktion till miljövetenskap Grundnivå MXA101
Teknik, ekonomi och livsstil Grundnivå MXA103
Naturresurser och naturresurshantering Grundnivå MXA105
Mikroekonomi Grundnivå NAA107
Datakommunikation i nätverk I Grundnivå CDT102
Datakommunikation i nätverk I, distanskurs Grundnivå DVA108
Interaktionsdesign Grundnivå DVA112
Innovationsprocessen Grundnivå KIN402
Ritteknik och CAD Grundnivå KMT005
IT i ingenjörsarbetet Grundnivå KPP011
Naturvetenskap, statik Grundnivå KPP016
Innovation och produktdesign Grundnivå KPP101
Industridesign 1 Grundnivå KPP105
Ritteknik och CAD, distanskurs Grundnivå MTA101
Engelska 1 Språkfärdighet Grundnivå ENA108
Engelska 1, Litteratur 1 Grundnivå ENA109
Engelska 1, Språkvetenskap 1 Grundnivå ENA110
Engelska 1 för IMF-programmet Grundnivå ENA111
Kriminallitteratur på engelska Grundnivå ENA112
Engelska för lärare, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Grundnivå ENA113
Franska, baskurs (Nivå 2) Grundnivå FRA002
Franska i arbetslivet Grundnivå FRA003
Franska för humanister och samhällsvetare Grundnivå FRA004
Franska 1 i Frankrike Grundnivå FRA111
Franska 1 Grundnivå FRA112
Franska 1: grundläggande språkkunskaper Grundnivå FRA113
Franska 1: Språk och samhälle Grundnivå FRA114
Franska 1: Muntlig språkfärdighet Grundnivå FRA115
Franska 1: Modern fransk film och litteratur Grundnivå FRA116
Virtuell vardagsfranska Grundnivå FRA122
Engelska för akademiker 2 Grundnivå HEN104
Ekonomisk engelska Grundnivå HEN107
Italienska 1 Grundnivå ITA100
Grundläggande vektoralgebra Grundnivå MAA123
Grundläggande kalkyl Grundnivå MAA124
Mekanik och ellära, grundkurs Grundnivå MFY012
Fysik, baskurs I Förberedande nivå MFY017
Tal, algebra och funktioner Grundnivå MMA013
Geometri med problemlösning Grundnivå MMA014
Sannolikhetslära och statistik för lärare Grundnivå MMA018
Förberedande repetitionskurs i matematik Förberedande nivå MMA100
Matematisk grundkurs Grundnivå MMA121
Algebra Grundnivå MMA301
Spanska 1 Grundnivå SPA004
Spanska 1 i Spanien Grundnivå SPA005
Spanska 1, grundläggande språkkunskaper Grundnivå SPA006
Spanska 1, muntlig språkfärdighet Grundnivå SPA007
Spanska 1, text Grundnivå SPA008
Spanska, baskurs (Nivå 2) Grundnivå SPA016
Spanska 1, Litteratur och kultur i spansktalande länder Grundnivå SPA020
Virtuell vardagstyska Grundnivå TYA002
Tyska, baskurs (Nivå 2) Grundnivå TYA005
Tyska, baskurs (Nivå 2) Grundnivå TYA006
Tysk affärskommunikation Grundnivå TYA105
Deutsche Krimis 1 Grundnivå TYA106
Deutsche Krimis 2 Grundnivå TYA107
Tyska i arbetslivet Grundnivå TYA112
Tyska 1 Grundnivå TYA114
Marknadsföring - en introduktion Grundnivå FOA106
Introduktionskurs till ekonomistudier Grundnivå FOA110
Att utveckla organisationer och ledarskap Grundnivå FOA113
Ekonomiska kalkyler och intern styrning Grundnivå FOA114
Nordic-Baltic Perspectives on Marketing Grundnivå FOA301
Examensarbete, miljöteknik Grundnivå MTK301
CAD, fortsättningskurs Grundnivå BTA104
Installationsteknik 2, Grundnivå BTA201
Organisation och entreprenörskap Grundnivå EFO502
Redovisning och revision Grundnivå EFO004
Ekonomistyrning och redovisning Avancerad nivå EFO013
Internationellt företagande 2 Avancerad nivå EFO214
Ledarskap och samverkan - teambuilding Grundnivå EFO233
Organization, Innovation and Entrepreneurship Grundnivå EFO519
Master Thesis Avancerad nivå EFO705
Affärsekonomi för ingenjörer Grundnivå EFO709
Arbetsrätt Grundnivå EHA003
Kontraktsrätt Grundnivå EHA005
Samhällsekonomi - introduktion till ekonomisk historia Grundnivå EHA100
Produktions- och kvalitetsstyrning Grundnivå FOA104
Service Management Grundnivå FOA105
Marknadsföring 1 Grundnivå FOA111
Sports management Grundnivå FOA115
Ekonomistyrning Grundnivå FOA122
Business Projects in a European Perspective Grundnivå FOA207
Grundläggande juridik Grundnivå HAA101
Kemi för miljövetare Grundnivå KEA100
Miljö, hälsa, arbete Grundnivå MXA100
Hållbar utveckling - en mångvetenskaplig introduktion Grundnivå MXA102
Kommunikation och ledarskap för miljövetare Grundnivå MXA109
Systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete Grundnivå MXA112
Praktik inom miljövetenskap Grundnivå MXA203
Makroekonomi Grundnivå NAA108
Makroekonomisk analys Grundnivå NAA112
Industrial Economics Grundnivå NAA300
Bachelor Thesis in Economics Grundnivå NAA301
Macroeconomic Theory Grundnivå NAA302
Historia med examensarbete, fördjupningskurs Avancerad nivå SHI132
Didaktik i samhällskunskap inom lärarprogrammen 31-45 Grundnivå SSK106
Statsvetenskap inom lärarprogrammen 46-60 Grundnivå SSK108
Examensarbete inom inriktning naturvetenskap och teknik Avancerad nivå TOA301
Naturvetenskap och teknik fördjupningskurs, tidigare år Avancerad nivå TOA302
Strukturmekanik Grundnivå WBT043
Miljöledning och miljörevision Grundnivå WMX001
Miljökonsekvensbeskrivning Grundnivå WMX016
Samhälls- och beteendevetenskap för ingenjörer Grundnivå WOA001
Biokemi Grundnivå KEA200
Kvalitativa förskolemiljöer (profil musik och dans) Grundnivå PEA072
Estetiska läroprocesser för grundlärare F-3 Grundnivå PEA075
Självständigt arbete i arbetslivsvetenskap Avancerad nivå PSA307
Baskurs I i fysik Förberedande nivå FYA005
Baskurs II i fysik Förberedande nivå FYA006
Utvärdering I Grundnivå SOA117
Medborgarskap, individ och samhälle för lärare Grundnivå SOA130
Arbetslivspsykologi Grundnivå SPS100
Hälsofrämjande ledarskap Grundnivå SPS102
Konsumentpsykologi Grundnivå SPS114
Arbetslivspsykologi Grundnivå SPS115
Psykologi, inriktning mot arbetslivspsykologi 31-60 Grundnivå SPS116
Psykologi, inriktning mot arbetslivspsykologi 61-90 Grundnivå SPS128
Tysk Affärskommunikation 2 Grundnivå TYA206
Teknisk Tyska 1 Grundnivå TYA115
Teknisk Tyska 2 Grundnivå TYA207
Tyska i Tyskland med praktik, fortsättningskurs Grundnivå TYA208
Engelska för ämneslärare 6 (åk 7-9 och gy) Grundnivå ENA307
Naturvetenskap och teknik med didaktik och verksamhetsförlagd utbildning, tidigare år Grundnivå TOA104
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap - förskollärare Grundnivå OAU143
Utvecklingsarbete och utvärdering - förskollärare Grundnivå OAU135
Utvecklingsarbete och utvärdering - förskollärare (profil musik och dans) Grundnivå OAU136
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare F-3 Grundnivå OAU140
Projekt i avancerade inbyggda system Avancerad nivå DVA425
AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation avancerad nivå Avancerad nivå SQA097
Att möta autismspektrumtillstånd, avancerad nivå Avancerad nivå SQA099
Matematik för grundlärare F-3, del 1 Grundnivå MAA705
Matematikutvecklande miljöer (profil musik och dans) Grundnivå MAA707
Introduktion till svenska språket och språkutvecklingens didaktik Grundnivå SVA121
Svenska för grundlärare F-3, introduktion Grundnivå SVA122
Utvecklande språk- och kulturmiljöer i förskolan (profil musik och dans) Grundnivå SVA124
Trendspaning Grundnivå INO101
Projektmetodik Grundnivå DVA329
Statistik och kvantitativa undersökningar Grundnivå STA100
Introduktionskurs till ekonomistudier Grundnivå FOA128
Civilsamhälle, stat och marknad - introduktion Grundnivå SKA110
Produktions-, underhålls- och kvalitetsutveckling Avancerad nivå PPU404
Civilsamhälle, stat och marknad - fortsättningskurs Grundnivå SKA111
Verksamhetsförlagda studier Grundnivå SKA113
Skoljuridik och myndighetsutövning Avancerad nivå HAA300
Organisation och ledarskap Avancerad nivå FOA303
Projektledning för designprojekt Grundnivå ITE321
Grafisk form 2 - fördjupning Grundnivå ITE216
Introduktion till datavetenskap - nätverk Grundnivå DVA116
Ämnesdidaktiskt utvecklings- och utvärderingsarbete Grundnivå OAU144
Affärsmarknadsföring Grundnivå FOA208
Välfärdssystem och hälsoorganisation i Skandinavien Grundnivå VAE054
Metod och begrepp inom vårdvetenskap/omvårdnad Grundnivå VAE053
Ojämlikhet i hälsa - i ett globalt perspektiv Grundnivå FHA006
Verksamhetsförlagd utbildning 2, Ämnesdidaktik - förskolepedagogisk verksamhet (profil musik och dans) Grundnivå OAU137
Estetik och estetiska lärprocesser i förskolan (profil musik och dans) Grundnivå PEA065
Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv (profil musik och dans) Grundnivå OAU114
Att möta barns språk i förskolan (profil musik och dans) Grundnivå SVA117
Matematik i förskolan (profil musik och dans) Grundnivå MAA007
Linux operativsystem och utvecklingsmiljö Grundnivå DVA219
Baskurs I i matematik Förberedande nivå MAA104
Baskurs II i matematik Förberedande nivå MAA105
Verksamhetsförlagd utbildning 2, Ämnesdidaktik - förskolepedagogisk verksamhet Grundnivå OAU102
Projekt i nätverksteknik: utveckling av komplexa datornätverk Grundnivå DVA220
Vårdande ur kulturella perspektiv Grundnivå VAE072
Datakommunikation för inbyggda system Grundnivå DVA221
Sång och röstvård I Grundnivå KMI050
Sång och röstvård II Grundnivå KMI051
Symfoniskt orkesterspel I Grundnivå KMI052
Symfoniskt orkesterspel II Grundnivå KMI053
English for Academic Purposes 3 Grundnivå HEN112
Engelska 3, Amerikansk litteratur och ekokritik Grundnivå ENA303
Engelska 3, Social och regional variation Grundnivå ENA306
Mälardalens högskolas akademiska kör I Grundnivå KMI054
Mälardalens högskolas akademiska kör II Grundnivå KMI055
Suzukimetodik för stråkar Nivå 1 Avancerad nivå KMI056
Suzukimetodik för stråkar Nivå 2 Avancerad nivå KMI057
Objektorienterad programmering Grundnivå DVA222
Kalkyl I Grundnivå MMA302
Statistisk inferensteori Grundnivå MMA308
Information - kunskap - vetenskap - etik Grundnivå DVA223
Mobila robotar Avancerad nivå ELA406
Programmering av tillförlitliga inbyggda system Avancerad nivå DVA426
Kandidatuppsats i nationalekonomi Grundnivå NAA303
Forskningsmetod för lärare - ämneslärare 7-9 Grundnivå OAU012
Medborgarskap, individ och samhälle Grundnivå SOA123
Språkets sociala kontext Grundnivå SVA212
Svenska språket förr och nu Grundnivå SVA214
Organisationskommunikation Grundnivå ITE322
Planerad kommunikation Grundnivå ITE217
Textdesign 6 - fördjupning Grundnivå ITE323
Textdesign - teknik och information Grundnivå ITE324
Textdesign 2 Grundnivå ITE218
Textdesign 1 Grundnivå ITE109
Vetenskap och design Grundnivå ITE219
Textdesign 4: Informativt berättande Grundnivå ITE220
Informationssökning och yrkesetik Grundnivå ITE221
Textdesign 3: Stilar och genrer Grundnivå ITE222
Informativ animation, fördjupning Grundnivå ITE325
Examensprojekt i innovationsteknik Grundnivå INO325
Kultur och rum för innovation Grundnivå INO120
Innovation Grundnivå INO121
Avionik II Grundnivå FLA301
Examensarbete i flygteknik Grundnivå FLA302
Examensarbete, produktdesign - industriell design Grundnivå PPU303
Inkontinensvård och kontinensbevarande vård Avancerad nivå VAE003
Differential- och integralkalkyl III Grundnivå MMA128
Introduktion till flygteknik Grundnivå FLA101
Kroppskännedom för sångare och instrumentalister IV Grundnivå KMI037
Scenisk beredskap för sångare och instrumentalister II Grundnivå KMI043
Artistisk kommunikation III Grundnivå MKM039
Artistisk kommunikation II Grundnivå MKM033
Problemlösning och geometri Avancerad nivå MAA402
Tal och algebra, fortsättningskurs Avancerad nivå MAA403
Examensarbete i matematik för tidigarelärare Avancerad nivå MAA404
Interkulturell kommunikation i ett globalt perspektiv Grundnivå SVA118
Värme- och vågrörelselära, grundkurs Grundnivå MFY010
Språk i näringslivet Grundnivå HSV121
Finska för offentlig sektor Grundnivå FNA105
Finsk textläsning för nybörjare 1 Grundnivå FNA104
Finsk skönlitteratur för nybörjare 1 Grundnivå FNA103
Virtuell vardagsfinska Grundnivå FNA114
Tvåspråkighet Grundnivå SVA302
Examensarbete i svenska Grundnivå SVA303
Retorik Grundnivå SVA304
Samtalsanalys Grundnivå SVA305
Examensarbete inom inriktning språk och språkutveckling Avancerad nivå SVA408
Examensarbete i svenska som andraspråk, avancerad nivå Avancerad nivå SVA409
Tvåspråkighet Avancerad nivå SVA405
Svenska som andraspråk 3 Grundnivå SSA213
Svenska som andraspråk, didaktik avancerad nivå Avancerad nivå SVA410
Redovisning och revision Grundnivå FOA212
Tyska 1, allmän inriktning Grundnivå TYA100
Engelska 2 Språk i arbetslivet Grundnivå ENA201
Social utsatthet och ohälsa Grundnivå SAA032
Kunskapsproduktion i socialt arbete Grundnivå SAA033
Examensarbete inom socialt arbete Grundnivå SAA034
Socionomens professionella yrkesroll II Grundnivå SAA035
Engelska 4, Narrativ och teori Avancerad nivå ENA403
Simulering och modellering Avancerad nivå ERA307
Svensk kriminallitteratur Grundnivå LIA004
Ekokritik - natur och litteratur Grundnivå LIA015
Språkutveckling och litteratur Avancerad nivå LIA403
Litteraturvetenskap, fördjupning 2 Avancerad nivå HLI400
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30 Grundnivå SOA133
Individens upplevelser och beteende, introduktion till psykologi Grundnivå PSA112
Franska 2 i Frankrike Grundnivå FRA216
Samhälle i förändring Grundnivå SOA132
Arbetsliv Grundnivå SOA131
Tyska 2 Grundnivå TYA205
Tyska 2 i Tyskland Grundnivå TYA204
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod Avancerad nivå SOA407
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod Avancerad nivå PSA308
Tyska 2 Grundnivå TYA201
Sjukgymnastik: Metoder för åtgärder och utvärdering - klinisk kurs Grundnivå VSG028
Kardiologi - Akut kranskärlssjukdom Avancerad nivå BMA045
Epidemiologi och biostatistik Avancerad nivå FHA039
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Avancerad nivå VAE079
Pedagogik 91-120 Avancerad nivå PEA033
Flygmotorteknik Grundnivå MFL009
Lärare och handledning Grundnivå PEA069
Entreprenörskap inom hälsa och välfärd Grundnivå FHA041
Sexualitet under människans livscykel Grundnivå VAE076
Interkulturellt entreprenörskap Grundnivå FOA213
Ledarskap, grupper och organisation inom hälsa och välfärd Avancerad nivå PSA309
Kultur och samhälle i Tyskland Grundnivå TYA110
Lean Excellence Grund Grundnivå PPU103
Beteendemedicinska teorier och modeller Avancerad nivå VSG031
Läkemedel och äldre Avancerad nivå BMA013
Infektionssjukdomar Avancerad nivå OBM039
Smärta och smärtbehandling Avancerad nivå OBM024
Kardiologi - Hjärtsvikt Avancerad nivå BMA009
Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik Avancerad nivå OSG021
Examensarbete i sjukgymnastik Avancerad nivå VSG010
Examensarbete i sjukgymnastik med inriktning mot beteendemedicin Avancerad nivå VSG009
Kontaktmannaskap inom social omsorg Grundnivå SCA006
Funktionshinder - delaktighet och bemötande Grundnivå SCA008
Att arbeta drogförebyggande Grundnivå SSA108
Leda arbetsgrupper och team Avancerad nivå OVP005
Utvecklingsarbete i omvårdnad Avancerad nivå VAE036
Fysisk aktivitet och hälsa Grundnivå FHA035
Projektarbete i matematik Grundnivå MMA291
Projektarbete i matematik Avancerad nivå MMA691
Examensarbete i vårdvetenskap Grundnivå VAE077
Socialt arbete med barn Avancerad nivå SAA037
Mångkulturellt socialt arbete Avancerad nivå SAA036
Evidensbaserad praktik och utvärdering Avancerad nivå VSG029
Specialpedagogisk forskning i praktiken - Speciallärare Avancerad nivå SQA902
Att som speciallärare möta undervisningssituationen för elever med utvecklingsstörning Avancerad nivå SQA903
Att som speciallärare möta utvecklingsstörning Avancerad nivå SQA900
Förskolans organisation, uppdrag och innehåll Grundnivå OAU027
Sjukdomslära med inriktning mot neurologi och psykiatri Grundnivå BMA044
Metabola syndromet Avancerad nivå BMA050
Förebyggande arbete och åtgärder för att öka elevernas måluppfyllelse Grundnivå SQA906
Självständigt arbete i specialpedagogik - Speciallärare Avancerad nivå SQA907
Matematik för lärare åk 7-9, (31-45 hp) Ingår i lärarlyftet II Grundnivå MAA900
Matematik för lärare åk 7-9, (16-45 hp) Ingår i lärarlyftet II Grundnivå MAA901
Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9 (1-45 hp) Ingår i Lärarlyftet Grundnivå SSA900
Svenska som andraspråk för lärare gy, (31-90 hp) Ingår i Lärarlyftet Grundnivå SSA901
Verksamhetsförlagd utbildning 3 Ämne - ämneslärare åk Gy KPU Avancerad nivå OAU130
Verksamhetsförlagd utbildning 3 Ämne - ämneslärare åk 7-9 KPU Avancerad nivå OAU129
Verksamhetsförlagd utbildning 2 UVK - ämneslärare åk 7-9 Grundnivå OAU112
Verksamhetsförlagd utbildning 2 Ämne - ämneslärare gy Grundnivå OAU113
Verksamhetsförlagd utbildning 2 Ämne - ämneslärare Gy KPU Grundnivå OAU134
Verksamhetsförlagd utbildning 3 UVK - ämneslärare åk 7-9 KPU Avancerad nivå OAU125
Verksamhetsförlagd utbildning 3 UVK - ämneslärare gy KPU Avancerad nivå OAU128
Vårdande ur kulturella perspektiv Grundnivå VAE078
Mål- och resultatstyrning Avancerad nivå PEA905
Matematik för lärare åk 7-9, (1-45 hp) Ingår i lärarlyftet II Grundnivå MAA902
Sjukgymnastik: Metoder för undersökning - preklinisk kurs Grundnivå VSG030
Specifik intensivvård Avancerad nivå BMA042
Sjukgymnastik: Valbar verksamhetsförlagd kurs Grundnivå VSG016
Sjukgymnastik: Specifik undersökning och behandling Grundnivå VSG027
Ledning, teamarbete och entreprenörskap Grundnivå VAA009
Arbetsliv och hälsa. Människan i arbetslivet Grundnivå FHA036
Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9 (16-45 hp) Ingår i Lärarlyftet Grundnivå SSA902
Svenska som andraspråk för lärare gy, (46-90 hp) Ingår i Lärarlyftet Grundnivå SSA903
Hälsofrämjande arbetsplatser Grundnivå FHA022
Barn och unga inom primärvård Avancerad nivå OVA023
Vuxna och äldre inom primärvård Avancerad nivå OVA028
Reproduktiv- och perinatal hälsa ur interkulturellt perspektiv Avancerad nivå VAE045
Perspektiv- och färglära Grundnivå ITE110
Textdesign - teknik och information Grundnivå ITE326
Naturvetenskap och teknik i förskolan -med didaktisk inriktning Grundnivå OAU900
Textdesign 4: Informativt berättande Grundnivå ITE327
KLOK - Skriva Grundnivå SVA010
Naturorienterande ämnen och teknik åk F-3, del II Grundnivå OAU902
Naturorienterande ämnen och teknik åk F-3 Grundnivå OAU901
Tal, algebra och funktioner för lärare Grundnivå MAA003
Geometri genom problemlösning för lärare Grundnivå MAA004
Verksamhetsförlagd utbildning 1 UVK - grundlärare F-3 Grundnivå OAU069
Examensarbete i engelska Grundnivå ENA309
Verksamhetsförlagd utbildning 3 -förskolepedagogisk verksamhet och UVK Grundnivå OAU054
Mentors och rektors roll vid introduktion av nyutexaminerade lärare Avancerad nivå PEA070
Auditionkurs för sångare och instrumentalister IV, klassisk inriktning Grundnivå KMI041
Didaktik som kunskaps- och forskningsområde Avancerad nivå OAU028
Kvalificerade samtal - Speciallärare Avancerad nivå SQA064
Kvalificerade samtal -Specialpedagog Avancerad nivå SQA068
KLOK - Informationssökning Grundnivå SVA006
KLOK3 - Karriär Grundnivå OAU026
Uppföljning och analys av lärande och utveckling Grundnivå OAU064
Barns utveckling och lärande i förskolan del I Grundnivå PEA047
Engelska för ämneslärare 3 (åk 7-9 och gy) Grundnivå ENA205
Engelska för ämneslärare 4 (åk 7-9 och gy) Grundnivå ENA206
Verksamhetsförlagd utbildning 1 UVK - ämneslärare år 7-9 KPU Grundnivå OAU131
Verksamhetsförlagd utbildning 1 UVK - ämneslärare Gy KPU Grundnivå OAU133
Verksamhetsförlagd utbildning 2 Ämne - ämneslärare år 7-9 Grundnivå OAU132
Språklig och kulturell mångfald Avancerad nivå OAU035
Matematik för lärare, åk 1-3 (1-30hp) Ingår i Lärarlyftet Grundnivå MAA903
NO och Teknik för lärare, åk 1-3 (1-15 hp), Ingår i lärarlyftet Grundnivå OAU903
Utveckling och lärande (förskollärare) Grundnivå OAU145
Verksamhetsförlagd utbildning 1 UVK - ämneslärare gy Grundnivå OAU147
Verksamhetsförlagd utbildning 1 UVK - förskolepedagogisk verksamhet Grundnivå OAU148
Verksamhetsförlagd utbildning 2 Ämnesdidaktik - förskolepedagogisk verksamhet Grundnivå OAU149
Cost and Management Accounting II Grundnivå EFO023
Marketing Systems Avancerad nivå EFO217
Contemporary Issues in Marketing Avancerad nivå EFO218
Extern redovisning Grundnivå FOA116
Management Grundnivå FOA120
Personlig kontakt och social påverkan i marknadsföring Grundnivå FOA124
Verksamhetsstyrning i offentlig sektor Grundnivå FOA129
The Internationalisation Process of Companies Grundnivå FOA200
Miljörisker Grundnivå MXA204
Samhällsekonomi Grundnivå SKA112
Examensarbete, samhällsteknik Avancerad nivå OAH401
Sjukgymnastik: Rörelsevetenskap med ett beteendemedicinskt perspektiv Grundnivå VSG034
Affärsetik och Entreprenörskap Grundnivå FOA215
Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan Grundnivå SSA904
Svenska för lärare åk 1-3 Grundnivå SVA900
Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9 (31-45 hp) Ingår i Lärarlyftet Grundnivå SSA905
Svenska som andraspråk för lärare gy, (61-90 hp) Ingår i Lärarlyftet Grundnivå SSA906
Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap Grundnivå DVA331
Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan Grundnivå OAU904
Kardiologi - Hjärtsvikt med inriktning mot primärvård Avancerad nivå BMA900
Projektarbete i flygteknik Grundnivå FLA303
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap - ämneslärare 7-9 Grundnivå OAU108
Utvärdering och utvecklingsarbete -ämneslärare 7-9 Grundnivå OAU109
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap - ämneslärare gy Grundnivå OAU117
Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete Grundnivå OAU905
Kammarmusik 1 Grundnivå KMI064
Huvudinstrument 1 Grundnivå KMI065
Musikern som konstnär 1 Grundnivå KMI066
Musikteori 1 Grundnivå KMI067
Tillämpade kvantitativa metoder Avancerad nivå ITE406
Innovation Science and Management Avancerad nivå INO403
Projektmetodik i innovation och design Avancerad nivå INO408
Forskningsmetoder för innovation och design Avancerad nivå ITE407
Pedagogik 1-30 Grundnivå PEA076
Människan som kulturvarelse Grundnivå PEA077
Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område Grundnivå PEA079
Förskolan i samverkan (profil musik och dans) Grundnivå PEA080
Specialpedagogik - förskollärare (profil musik och dans) Grundnivå OAU150
Sociala relationer, konflikt och ledarskap - förskollärare (profil musik och dans) Grundnivå OAU151
Internationell hälsa I Avancerad nivå FHA050
Internationell hälsa II Avancerad nivå FHA051
Samverkan mellan länder i Sydostasien och Internationell hälsa Avancerad nivå FHA052
Jämförelse av aktiviteter inom hälso- och sjukvårdssystem I Avancerad nivå FHA053
Jämförelse av aktiviteter inom hälso- och sjukvårdssystem II Avancerad nivå FHA054
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - förskolepedagogisk verksamhet och UVK (profil musik och dans) Grundnivå OAU153
Applied Operations Research and Logistics Avancerad nivå PPU405
Introduktion till robotik Grundnivå DVA119
Sensorteknik Avancerad nivå CEL401
Gruppers innovationsförmåga Grundnivå KIN133
Produktionsteknik Grundnivå PPU104
Installationsteknik Grundnivå BTA108
Fastighetsförvaltning Grundnivå BTA111
Byggnadskonstruktion 2 Grundnivå BTA200
Hållfasthetslära Grundnivå PPU203
Teoridriven lärande utvärdering Grundnivå PEA910
Datorstödd konstruktionsmodellering Grundnivå BTA102
Produktutveckling 1 Grundnivå PPU204
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll - grundlärare 4-6 Grundnivå OAU157
Metod och begrepp inom vårdvetenskap/omvårdnad Grundnivå VAE047
Välfärdssystem och hälsoorganisation i Skandinavien Grundnivå VAE048
Omvårdnad och hälsa inom kommunal vård Grundnivå VAE049
Kalkyl, fortsättningskurs Grundnivå MAA142
Produkt- och processutveckling, introduktion Grundnivå PPU106
CAD grundkurs Grundnivå PPU107
Masterclass I Grundnivå KMI048
Riskhantering Avancerad nivå BTA304
Projektkurs - Design i samproduktion utifrån Human Centered Design Avancerad nivå ITE408
Solenergisystem för byggnader Avancerad nivå BTA308
Elkunskap - grundkurs Grundnivå ERA100
Datakommunikation i nätverk I, distanskurs Grundnivå DVA120
Styrning av energisystem Grundnivå ERA104
Datakommunikation i nätverk II, distanskurs Grundnivå DVA224
Vindkraft och vattenkraft Grundnivå ERA105
Politisk teori Grundnivå SKA100
Politik och förvaltning Grundnivå SKA101
Datakommunikation i nätverk I Grundnivå DVA121
Datakommunikation i nätverk II Grundnivå DVA225
Ledning och utvärdering i socialt arbete Avancerad nivå SAA038
Datakommunikation för inbyggda system II Grundnivå DVA226
Säkerhet i datornätverk Grundnivå DVA211
Hälsofrämjande arbete - tillämpning Grundnivå FHA028
Grafteori, nätverk och tillämpningar Avancerad nivå MAA600
Tillämpade algebraiska strukturer Avancerad nivå MAA601
Wavelets Avancerad nivå MAA603
Forskningsorientering i matematik/tillämpad matematik Grundnivå MAA136
Examensarbete Avancerad nivå ERA400
Statsvetenskap 1-30 Grundnivå SKA102
Jämförande politik Grundnivå SKA104
Internationell politik Grundnivå SKA105
Verksamhetsstyrning ur ett controllerperspektiv Grundnivå EFO005
Verksamhetsstyrning Grundnivå EFO006
Internationellt företagande Grundnivå EFO207
Nordic Perspectives on Marketing and Management Grundnivå EFO209
Marketing Avancerad nivå EFO213
Marketing Issues in an International Context Avancerad nivå EFO215
Global and Local Marketing Strategies Avancerad nivå EFO216
Värdegrund och likabehandling i teori och praktik Grundnivå OAU906
Examensarbete i specialpedagogik inom Magisterprogram Avancerad nivå SQA100
Examensarbete, industriautomation Grundnivå PPU306
Vårdhygien Grundnivå BMA901
Examensarbete, entreprenörskap och företagande Grundnivå PPU308
Byggnadsmateriallära och byggnadsteknik Grundnivå BTA101
Solceller och solfångare Grundnivå ERA107
Värme- och kraftteknik Grundnivå ERA203
Systematisk energieffektivisering (energihushållning) Grundnivå ERA201
Byggnaders energisystem Grundnivå ERA205
Geoteknik och geologi Grundnivå BTA114
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik Grundnivå DVA330
Lärande och professionalisering Grundnivå VAA001
Produktutveckling 2 Avancerad nivå KPP017
Fjärrvärmeteknik Grundnivå ERA109
Produktutveckling 3, projektkurs Avancerad nivå KPP039
Produkt- och processutveckling Avancerad nivå KPP306
Energioptimering för byggnader Avancerad nivå WBT014
Tillämpad termodynamik Grundnivå ERA102
KLOK -Studieteknik Grundnivå OAU160
Introduction to Management and Research Methods Avancerad nivå EFO249
Statsvetenskap 31-60 Grundnivå SSK101
Svensk politik och förvaltning Grundnivå SSK103
Naturresurser och miljöteknik Grundnivå MXA206
Hållbarhetsarbete i samhället Grundnivå MXA202
Teknisk engelska 1 Grundnivå ENA104
Introduktion till datavetenskap - nätverk Grundnivå DVA122
Affärer på globala marknader Grundnivå FOA211
Teknisk engelska 1 Grundnivå ENA114
Miljöekonomi Grundnivå NAA114
Handelsteori och internationell finansteori Grundnivå NAA113
Internationell ekonomi Grundnivå NAA110
Byggnadskonstruktion 1 Grundnivå WBT037
Anläggningsteknik Grundnivå BTA109
Examensarbete i hållbara energisystem Avancerad nivå ERA401
Speciallärare inom särskola och särskild utbildning för vuxna, del 1 Avancerad nivå SQA101
Speciallärare inom särskola och särskild utbildning för vuxna, del 2 Avancerad nivå SQA102
Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling Avancerad nivå SQA103
Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling I Avancerad nivå SQA105
Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling II Avancerad nivå SQA108
Att som specialpedagog arbeta med kvalificerade samtal Avancerad nivå SQA109
Sociala samspelsprocesser Avancerad nivå SQA110
Externredovisning och koncernbokslut Grundnivå FOA206
Våldets komplexitet i det sociala arbetet med barn och unga Avancerad nivå SAA900
Kör 1 Grundnivå KMI058
Orkester 1 Grundnivå KMI059
Scenframträdande 1 Grundnivå KMI060
Kör 2 Grundnivå KMI061
Orkester 2 Grundnivå KMI062
Scenframträdande 2 Grundnivå KMI063
Finansteori Grundnivå NAA115
Svenska för grundlärare 4-6, introduktion Grundnivå SVA125
Skandinavistik 1: Språk och samhällsförhållanden Grundnivå SVA128
Skandinavistik 2: Språk och kultur Grundnivå SVA129
Skandinavistik 3: Språk, historia och litteratur Grundnivå SVA130
Svenska språket för utländska studenter, nivå 2 Grundnivå SVA126
Svenska språket för utländska studenter, nivå 3 Grundnivå SVA127
Svenska språket för utländska studenter, nivå 1 Grundnivå SVA131
Svenska som andraspråk 1 Grundnivå SSA217
Kommunikation i arbetslivet Grundnivå SVA418
Invandring och kulturmöten Grundnivå SSA218
Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv Grundnivå SSA219
Andraspråksinlärning Grundnivå SSA220
Fonetik i ett andraspråksperspektiv Grundnivå SSA221
Svenska som andraspråk 2 Grundnivå SSA222
Speciallärare inom särskola och särskild undervisning för vuxna del 1 Avancerad nivå SQA909
Att lära på sitt andraspråk Grundnivå SSA223
Språkutvecklingsanalys Grundnivå SSA224
Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet Grundnivå SSA225
Litteratur i andraspråksundervisning Grundnivå SSA226
Svenska som andraspråk 3 Grundnivå SSA227
Teori och metod i andraspråksforskning Grundnivå SSA228
Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet Grundnivå SSA229
Uppsats i svenska som andraspråk Grundnivå SSA230
Examensarbete i svenska som andraspråk Grundnivå SSA231
Självständigt arbete i specialpedagogik - Specialpedagog Avancerad nivå SQA111
Självständigt arbete i specialpedagogik - Speciallärare Avancerad nivå SQA112
Speciallärare inom särskola och särskild undervisning för vuxna, del 2 Avancerad nivå SQA910
Självständigt arbete i specialpedagogik - Speciallärare Avancerad nivå SQA911
Projekt i inbyggda system Avancerad nivå DVA408
Signaler och signalbehandling Avancerad nivå ELA405
Industrirobotik Avancerad nivå DVA414
Examensarbete i litteraturvetenskap Grundnivå LIA020
Examensarbete i svenska språket Grundnivå SVA411
Språkbeskrivning och textanalys Avancerad nivå SVA413
Grammatik och semantik Avancerad nivå SVA414
Retorik för lärare Avancerad nivå SVA415
Möjligheter och hinder i språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling - grundlärare F-3 Grundnivå SQA113
Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet Avancerad nivå MAA709
Professionell etik Avancerad nivå DVA432
Kvantberäkningar och information Avancerad nivå MAA509
Modellering och simulering Avancerad nivå OAH301
Språkets sociala kontext Grundnivå SVA419
Svenska språket förr och nu Grundnivå SVA420
Tillämpad matrisanalys Avancerad nivå MAA704
Abstrakt algebra Avancerad nivå MMA501
Industrial Excellence Avancerad nivå KPP319
Handledning för yrkesverksamma inom hälso- och välfärdsområdet Grundnivå VAA004
Utvecklingspsykologi Grundnivå PSA116
Arbetsliv Grundnivå SOA138
Samhällsvetenskaplig teori och metod Grundnivå SOA139
Interkulturellt samspel i arbetslivet Grundnivå SOA136
Sociologiska perspektiv på globalisering och utveckling Grundnivå SOA137
Programvaruteknik 1: Grundkurs Grundnivå DVA312
Interaktionsdesign Grundnivå DVA123
Fysiska och finansiella elmarknader Avancerad nivå FOA304
Styrmedel, strategi och teknisk förändring Avancerad nivå FOA305
Säkerhetskritiska system Avancerad nivå DVA321
Transkulturella perspektiv i hälsa, vård och välfärd Grundnivå VAE104
Transkulturella perspektiv i hälsa, vård och välfärd Grundnivå VAE105
Omvårdnad och hälsa inom kommunal vård Grundnivå VAE106
Vetenskapliga forskningsmetoder I Avancerad nivå PSA310
Examensarbete, byggnadsteknik Grundnivå BTA204
Examensarbete i vårdvetenskap Grundnivå VAE107
Globalisering Grundnivå HIA102
Demokratins problem Grundnivå SKA106
Civilsamhälle, stat och marknad - fortsättningskurs Grundnivå SKA114
Politik och förvaltning för lärare Grundnivå SKA115
Jämförande politik för lärare Grundnivå SKA116
Internationell politik för lärare Grundnivå SKA109
Examensarbete i samhällskunskap Grundnivå SKA202
Verksamhetsförlagda studier Grundnivå SKA117
Konsten att skrämmas - skräcken i kulturen Grundnivå LIA006
Konsten att älska - kärleken i kulturen Grundnivå LIA007
Funktionssäker mjukvara Avancerad nivå DVA433
Entreprenöriellt lärande Grundnivå PEA911
Auditionkurs för sångare och musiker I, klassisk inriktning Grundnivå KMI018
Auditionkurs för sångare och musiker II, klassisk inriktning Grundnivå KMI020
Auditionkurs för sångare och instrumentalister III, klassisk inriktning Grundnivå KMI040
Masterclass II Grundnivå KMI049
Miljöekonomins grunder Grundnivå NAA109
Redovisning och revision med VFU Grundnivå FOA217
Utvärdering I Grundnivå SOA140
Sjuksköterskans kärnkompentenser ur vårdteoretiska perspektiv Avancerad nivå VAE103
Teorifördjupning i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin Avancerad nivå VSG038
Teorifördjupning i beteendemedicin inom hälsa och välfärd Avancerad nivå VSG037
Global hälsa och hållbar utveckling I Avancerad nivå FHA056
Global hälsa och hållbar utveckling II Avancerad nivå FHA057
Fältarbete Avancerad nivå FHA058
Seminarier inom internationell hälsa Avancerad nivå FHA059
Klinisk utbildning inom psykiatrisk vård Avancerad nivå VAE101
Konsultation och affärsrådgivning Avancerad nivå EFO513
Invandring och kulturmöten Grundnivå SSA232
Andraspråksinlärning Grundnivå SSA000
Språkutvecklingsanalys Grundnivå SSA237
Litteratur i andraspråksundervisning Grundnivå SSA239
Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet Grundnivå SSA241
Självständigt arbete i svenska som andraspråk Grundnivå SSA242
Folkhälsoarbete inom primärvård Avancerad nivå FHA044
Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Avancerad nivå VAE087
Ledarskap och förbättringsarbete inom primärvård Avancerad nivå VAE088
Farmakologi och sjukdomslära inom primärvård Avancerad nivå BMA051
Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom Avancerad nivå BMA002
Anpassa och ordinera fysisk aktivitet Avancerad nivå VSG039
Familjekonflikter, kvinnomisshandel och hedersrelaterat våld Grundnivå SAA041
Barn och unga inom primärvård Avancerad nivå VAE092
Vuxna och äldre inom primärvård Avancerad nivå VAE093
Civilsamhälle, stat och marknad - fördjupningskurs Grundnivå SOA129
Kardiologi - Arytmier Avancerad nivå BMA052
Handledning med inriktning mot vård, rehabilitering och omsorg Grundnivå VAA900
Funktionshinder - delaktighet och bemötande Grundnivå SAA042
Teorier och begrepp inom vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap Avancerad nivå VAE030
Introduktion till psykologi för sjukgymnaster Grundnivå PSA107
Matematik för lärare åk 7-9, (1-45 hp) Ingår i lärarlyftet II Grundnivå MAA904
Matematik för lärare åk 7-9, (16-45 hp) Ingår i lärarlyftet II Grundnivå MAA905
Matematik för lärare åk 7-9, (31-45 hp) Ingår i lärarlyftet II Grundnivå MAA906
Matematik för lärare åk 7-9, (31-45 hp) Ingår i lärarlyftet II 15.0 hp Grundnivå MAA907
Sjukgymnastik: Metoder för undersökning - preklinisk kurs Grundnivå VSG040
Hälsopsykologi för sjukgymnaster Grundnivå PSA109
Sjukgymnastik: Metoder för undersökning - klinisk kurs Grundnivå VSG032
Sjukgymnastik: Metoder för åtgärder - preklinisk kurs Grundnivå VSG041
Sjukgymnastik: Examensarbete med inriktning mot beteendemedicin Grundnivå VSG020
Sjukgymnastik: Metoder för åtgärder och utvärdering - klinisk kurs Grundnivå VSG042
Sjukgymnastik: Motorisk utveckling och hälsa - från barn till äldre Grundnivå VSG043
Hälsosociologi Grundnivå SOA124
Sjukgymnastik: Specifik undersökning och behandling Grundnivå VSG044
Sjukgymnastik: Valbar verksamhetsförlagd kurs Grundnivå VSG035
PM inför examensarbete inom sjukgymnastik Grundnivå VSG033
Makroekonomi Grundnivå NAA116
Makroekonomisk analys Grundnivå NAA117
Normal graviditet, barnafödande och puerperium Avancerad nivå VAE113
Fördjupning inom obstetrik och gynekologi Avancerad nivå VAE110
Förlossningsvård 2 - klinisk utbildning Avancerad nivå VAE111
Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa - klinisk utbildning Avancerad nivå VAE112
Marknader och företag Grundnivå FOA131
Miljöekonomins grunder Grundnivå NAA118
Internationell ekonomi Grundnivå NAA119
Patologi, diagnos och behandling inom psykiatri, geriatrik och pediatrik Grundnivå BMA025
Säkerhetskritiska system Avancerad nivå DVA437
Programvaruteknik 1: Grundkurs Grundnivå DVA332
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik Grundnivå DVA333
Design av komplexa datornätverk Grundnivå DVA335
Funktionell programmering med F# Grundnivå DVA229
Kompilatorteori Grundnivå DVA230
Utveckling av webbapplikationer Grundnivå DVA231
Projekt i inbyggda system Avancerad nivå DVA438
Parallella system Grundnivå DVA336
Formella språk, automater och beräkningsteori Grundnivå DVA337
Flygplansdrift och underhåll I Grundnivå FLA203
Introduktion till flygteknik Grundnivå FLA102
Aerodynamik och flygmekanik Grundnivå FLA204
Flygplansdrift och underhåll II Grundnivå FLA304
Avionik II Grundnivå FLA305
Flygsystemteknik Grundnivå FLA205
Flygmiljöteknik Grundnivå FLA306
Mänskliga faktorerna Grundnivå FLA103
Flygmotorteknik Grundnivå FLA206
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik Avancerad nivå DVA424
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap med inriktning mot inbyggda system Avancerad nivå DVA428
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap Avancerad nivå DVA429
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap Avancerad nivå DVA430
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik Avancerad nivå DVA501
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap med inriktning mot inbyggda system Avancerad nivå DVA503
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap Avancerad nivå DVA504
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i flygteknik Grundnivå FLA307
Speciallärare inom särskola och särskild utbildning för vuxna, del 1 Avancerad nivå SQA912
Speciallärare inom särskola och särskild utbildning för vuxna, del 2 Avancerad nivå SQA913
Kammarmusik påbyggnad del 1 Grundnivå KMI068
Kammarmusik påbyggnad del 3 Grundnivå KMI070
Kammarmusik påbyggnad del 2 Grundnivå KMI069
Kammarmusik påbyggnad del 4 Grundnivå KMI071
Preparandkurs i matematik för energiingenjörsprogrammet Förberedande nivå MAA106
Projektledning - för ekonomer, samhällsvetare och ingenjörer Grundnivå OAH100
Tysk Affärskommunikation 2 Grundnivå TYA210
Professionsblock 1 Grundnivå VAE070
Metodteori 1 Grundnivå VAE083
Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionsnedsättning och LSS - grundkurs Grundnivå SAA901
Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionsnedsättning och LSS - fördjupningskurs Grundnivå SAA902
Multisjuka och äldre Avancerad nivå BMA903
Professionsblock 1 Grundnivå VAE115
Databaser Grundnivå DVA234
Industrianpassad projektkurs i mjukvaruutveckling Avancerad nivå DVA440
Metodteori 2 Grundnivå VAE114
Projektledning Grundnivå INO110
Introduktion till innovationsteknik Grundnivå INO105
Teknik och vetenskapsteori Grundnivå INO107
Visuell kommunikation och presentationsteknik Grundnivå ITE111
Cell- och mikrobiologi Grundnivå BIA100
Konceptrealisering Grundnivå INO326
Forskningsdesign och metod Grundnivå INO327
Examensarbete i innovationsteknik Grundnivå INO328
Förskolans pedagogik och didaktik (profil musik och dans) Grundnivå PEA073
Barns utveckling och lärande i skolan del ll (profil musik och dans) Grundnivå PEA074
Datorgrafikens grunder Grundnivå DVA338
Processer för värdeskapande Grundnivå INO209
Omvärldsanalys Grundnivå INO210
Intelligenta system Avancerad nivå DVA439
Marknadsföring 2 Grundnivå FOA121
Fysisk aktivitet och hälsa Grundnivå FHA060
Samhälle och miljö Grundnivå MXA104
Puerperal, neonatal och gynekologisk omvårdnad - klinisk utbildning Avancerad nivå VAE109
Förlossningsvård 1 - klinisk utbildning Avancerad nivå OVA083
Tillämpad beteendemedicin för lärare i fysioterapi, Mälardalens högskola Avancerad nivå FYS900
Uppsats och metod Grundnivå FOA123
Management och arbetsliv Grundnivå FOA209
Mikroekonomisk teori Grundnivå NAA111
Byggnadstekniskt brandskydd II Avancerad nivå BTA307
Marknader och affärsrelationer Grundnivå EFO206
Byggnadsfysik Grundnivå BTA100
NO för lärare åk 1-3. Ingår i Lärarlyftet II Grundnivå OAU910
Vetenskapliga metoder - fortsättning Grundnivå FHA031
Examensarbete i folkhälsovetenskap Grundnivå FHA032
Additiva tillverkningsprocesser II; Innovativ tillverkning Grundnivå INO329
Entreprenörskap - vad står det för egentligen? Grundnivå FOA802
Intraprenörskap - hur får jag min organisation att utvecklas? Grundnivå FOA803
Strategi - hur går organisationer från plan till handling? Grundnivå FOA804
Entreprenöriellt lärande - hur lär jag mig genom att agera entreprenöriellt? Grundnivå FOA805
Omvärldsbevakning - att kunna orientera sig i sin omvärld Grundnivå FOA809
Omvärldsbevakning - vad händer därute egentligen? Grundnivå FOA810
Klagomål från kunder - hur hanterar vi dessa? Grundnivå FOA813
Differentialekvationer, grundkurs Grundnivå MAA316
Introduktion till algebraiska strukturer Grundnivå MAA317
Introduktion till reell och komplex analys Grundnivå MAA318
Finita elementmetoden Grundnivå MAA319
Trendspaning i teori och praktik Grundnivå INO106
Introduktion till datorer Grundnivå DVA124
Introduktion till tillförlitliga flyg- och rymdsystem Grundnivå FLA104
Företagsekonomi, grundkurs Grundnivå FOA134
Introduktion till vetenskapliga metoder Grundnivå OAI101
Flygmotorteknik Grundnivå FLA207
Aerodynamik och flygmekanik Grundnivå FLA208
Grundläggande avioniksystem Grundnivå FLA209
Elektronik grundkurs Grundnivå ELA103
Programmering av tillförlitliga inbyggda system Avancerad nivå DVA441
Datakommunikation för inbyggda system I Grundnivå DVA235
Byggnadsfysik Grundnivå BTA116
Idé- och konceptutveckling Grundnivå INO330
Kreativ konceptutveckling 1 Grundnivå INO235
Kunskapsfilosofi Grundnivå INO211
Entreprenörskap 1 Grundnivå INO122
Processer för värdeskapande Grundnivå INO213
Webbpublicering Grundnivå ITE211
Retorik och berättarteknik Grundnivå ITE205
Examensarbete i informationsdesign Grundnivå ITE317
Supply Chain Management Avancerad nivå KPP241
Konkurrenskraftiga produktionssystem Avancerad nivå PPU406
Industriell produktion och logistik Grundnivå PPU206
Maskinelement Grundnivå PPU207
Tillämpad operationsanalys och logistik Avancerad nivå PPU407
Byggnadsmateriallära och byggnadsteknik Grundnivå BTA117
Material Grundnivå PPU105
Byggnadsteknik Grundnivå BTA118
Anläggningsteknik Grundnivå BTA120
Industridesign, introduktion Grundnivå PPU208
Mekanik, statik Grundnivå PPU108
Mekanik, dynamik Grundnivå PPU200
Fastighetsförvaltning Grundnivå BTA121
Byggnadskonstruktion 1 Grundnivå BTA122
Byggnadskonstruktion 2 Grundnivå BTA123
CAD fördjupning Grundnivå MTA200
CAD fördjupning, distanskurs Grundnivå MTA201
Teorifördjupning i beteendemedicin inom hälsa och välfärd Avancerad nivå FYS014
Styrning av energisystem Grundnivå ERA113
Examensarbete i socialt arbete Avancerad nivå SAA043
Vind- och vattenkraft Grundnivå ERA114
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare 4-6 Grundnivå OAU161
Solceller och solfångare Grundnivå ERA115
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - ämneslärare 7-9 Grundnivå OAU162
Fjärrvärmeteknik Grundnivå ERA116
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare F-3 Grundnivå OAU163
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - förskollärare Grundnivå OAU164
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - ämneslärare gymnasiet Grundnivå OAU165
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - förskollärare Grundnivå OAU166
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - förskollärare (profil musik och dans) Grundnivå OAU167
Systematisk energieffektivisering (energihushållning) Grundnivå ERA207
Värme- och kraftteknik Grundnivå ERA208
Lätta konstruktioner Avancerad nivå PPU408
Strategi och internationell marknadsföring Avancerad nivå FOA308
Statistik för ekonomer Grundnivå STA102
Aktuella frågor inom konsumentmarknadsföring Avancerad nivå FOA309
Ekonometri Grundnivå NAA120
Kvinnors hälsa och livsvillkor Avancerad nivå FHA063
Avancerad validering och verifiering Avancerad nivå DVA442
Obstetrik, gynekologi och neonatal vård Avancerad nivå BMA054
Normal graviditet, barnafödande och puerperium Avancerad nivå VAE116
Samhällsvetenskaplig teori och metod II Grundnivå SOA208
Introduktion till psykologi för fysioterapeuter Grundnivå PSA117
Hälsopsykologi för fysioterapeuter Grundnivå PSA118
Kvalitativa forskningsmetoder I Avancerad nivå SOA408
Hälsosociologi Grundnivå SOA141
Fysioterapi: Profession och vetenskaplig metodik Grundnivå FYS001
Grundläggande reglerteknik Grundnivå ELA200
Mikroekonomi Grundnivå NAA121
Verksamhetsstyrning ur ett controllerperspektiv Grundnivå FOA221
Verksamhetsstyrning Grundnivå FOA222
Fysiologi och anatomi Grundnivå BMA055
Fysioterapi: Motorisk utveckling och hälsa - för barn och äldre Grundnivå FYS002
Fysioterapi : Rörelsevetenskap med ett beteendemedicinskt perspektiv Grundnivå FYS003
Akademiskt skrivande Grundnivå SVA011
Avancerad marknadsföring Avancerad nivå FOA311
Marknadsbegreppet, företags tillväxt och marknadsföring Avancerad nivå FOA312
Kardiologi - Stabil kranskärlssjukdom Avancerad nivå BMA043
Studieteknik för akademiska studier Grundnivå OAU030
Didaktik - en introduktion Avancerad nivå OAU044
Huvudinstrument 2 Grundnivå KMI072
Kammarmusik 2 Grundnivå KMI073
Ämnesdidaktisk fördjupning Avancerad nivå OAU057
Vetenskaplig metod Avancerad nivå OAU058
Examensarbete magister i didaktik Avancerad nivå OAU072
Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält Avancerad nivå OAU073
Didaktiska forskningsmiljöer - en fördjupning Avancerad nivå OAU074
Kvantitativ och kvalitativ metod Avancerad nivå OAU075
Avancerat projekt i datavetenskap Avancerad nivå DVA443
Vetenskaplig metod och fältstudier Avancerad nivå OAU076
Valfri fördjupning i didaktik Avancerad nivå OAU077
Examensarbete master i didaktik Avancerad nivå OAU078
Matematik för grundlärare årskurs 4-6, del 1 Grundnivå MAA008
Kör 3 Grundnivå KMI074
Kör 4 Grundnivå KMI075
Matematikutvecklande miljöer Grundnivå MAA706
Musikern som konstnär 2 Grundnivå KMI076
Musikteori 2 Grundnivå KMI077
Vuxenpedagogik Grundnivå PEA030
Orkester 3 Grundnivå KMI078
Orkester 4 Grundnivå KMI079
Scenframträdande 3 Grundnivå KMI080
Examensarbete i matematik Grundnivå MMA290
Scenframträdande 4 Grundnivå KMI081
Examensarbete i matematik Grundnivå MMA390
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare F-3 Grundnivå OAU085
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - ämneslärare 7-9 Grundnivå OAU086
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - ämneslärare gymnasiet Grundnivå OAU087
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - förskollärare Grundnivå OAU088
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - ämneslärare 7-9 Avancerad nivå OAU089
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - ämneslärare gymnasiet Avancerad nivå OAU090
Specialpedagogiska perspektiv - Speciallärare Avancerad nivå SQA065
Specialpedagogiska perspektiv - Specialpedagog Avancerad nivå SQA067
Lärandeprocessen i matematik II Avancerad nivå SQA089
Lärandeprocessen i matematik I - möjligheter och hinder Avancerad nivå SQA104
Språk-, skriv- och läsutveckling I Avancerad nivå SQA106
Språk-, skriv- och läsutveckling II Avancerad nivå SQA107
Litteraturvetenskap 1 Grundnivå LIA010
Litteraturvetenskap 2 Grundnivå LIA022
Textkommunikation Grundnivå SVA012
Marknadsföring och management 1 Grundnivå FOA132
Linjär algebra Grundnivå MAA153
Pedagogik 1-30 Grundnivå PEA014
Pedagogik 31-60 Grundnivå PEA081
Pedagogik i ett kulturellt perspektiv Grundnivå PEA085
Pedagogiska processer i arbetslivet Grundnivå PEA086
Pedagogik i ett samhälleligt perspektiv Grundnivå PEA087
Matematikdidaktik med fokus på utforskande och konkreta undervisningsmetoder för ämneslärare gymnasiet Grundnivå MAA002
Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, del 1 Grundnivå OAU091
Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, del 2 Grundnivå OAU092
Sannolikhetsteori och statistik för ämneslärare gymnasiet Grundnivå MAA009
Redovisning och kalkylering 1 Grundnivå FOA133
Praktisk marknadsföring - vad, hur och varför Grundnivå FOA135
Engelska för ämneslärare 7 (gy) Avancerad nivå ENA407
Intelligenta system Avancerad nivå DVA406
Engelska för ämneslärare 8, examensarbete Avancerad nivå ENA408
Sannolikhetslära och statistisk teori Grundnivå MAA137
Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, engelska Grundnivå ENA026
Matematikdidaktik med fokus på matematiska förmågor och uppföljning av elevers lärande för ämneslärare gymnasiet Grundnivå MAA011
Mikroekonomisk teori Grundnivå NAA123
Mikroekonomi fortsättningskurs Grundnivå NAA122
Introduktion till industriell ekonomi Grundnivå OAH103
Sommarakademi I Grundnivå KMI046
Sommarakademi II Grundnivå KMI047
Examensarbete för magisterexamen i innovationsteknik Avancerad nivå INO412
Arkitektur för ingenjörer Grundnivå BTA112
Byggnadsprojektering Grundnivå BTA110
Brandteknik, grundkurs Grundnivå BTA113
Energisnåla hus Avancerad nivå BTA400
Examensarbete, samhällsbyggnad Avancerad nivå BTA402
Kvantitativa forskningsmetoder I Avancerad nivå PSA312
Arbete och organisation Avancerad nivå SOA409
Handledning för yrkesverksamma inom hälso-, vård- och välfärdsområdet Grundnivå VAA005
Arbete och hälsa Avancerad nivå PSA311
Introduktion till affärsjuridik Grundnivå HAA102
Introduktion till hållbara energisystem Grundnivå ERA204
Marketing and IT Grundnivå EIK035
Processmodellering Avancerad nivå ERA302
Svensk klassisk massage och triggerpunktsbehandling Grundnivå FYS013
Beteendemedicinska teorier och modeller Avancerad nivå FYS016
Beteendemedicinska tillämpningar i fysioterapi Avancerad nivå FYS017
Teorifördjupning i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin Avancerad nivå FYS018
Hälsoekonomi och finansiering Avancerad nivå FHA040
Psykiatri Avancerad nivå BMA048
Vård av patient med akut svikt i vitala funktioner Avancerad nivå OBM033
Processimulering Avancerad nivå ERA304
Makroekonomisk teori Grundnivå NAA205
Industriell ekonomi Grundnivå NAA204
Vetenskapliga forskningsmetoder Avancerad nivå FHA011
Examensarbete i folkhälsovetenskap Avancerad nivå FHA043
Entreprenadjuridik Grundnivå HAA100
Financial Accounting I Grundnivå EFO021
Redovisning och revision Grundnivå FOA216
Fördjupad koncernredovisning för VFU-studenter Grundnivå FOA224
Byggnadsproduktion gk Grundnivå WBT040
Miljö och politik Grundnivå SSK105
Ämnesdidaktisk fördjupning 2 Avancerad nivå OAU095
Att främja barns och ungas psykiska hälsa Avancerad nivå FHA061
Metoder för att studera hälsa Avancerad nivå FHA062
Socialt arbete med barn Avancerad nivå SAA044
Mångkulturellt socialt arbete Avancerad nivå SAA045
Den diagnostiserade människan - diagnostisk kultur, makt och identitet Grundnivå SOA142
Byggnadsproduktion fk Grundnivå BTA301
Byggnadstekniskt brandskydd I Grundnivå BTA300
Värmeöverföring Grundnivå ERA106
Vetenskapligt arbete och kommunikation - Energiteknik Grundnivå TOA101
Energi, miljö och resurser Grundnivå MXA111
Ventilationsteknik Grundnivå ERA108
Kyl- och värmepumpteknik Grundnivå ERA111
Förbrännings- och rökgasreningsteknik Grundnivå ERA202
Vård och omsorg om äldre personer med demens och psykisk ohälsa Avancerad nivå VAE014
Psykiatrisk omvårdnad vid förändrat stämningsläge Avancerad nivå VAE100
Psykiatrisk vårdforskning och evidensbaserad psykiatrisk omvårdnad Avancerad nivå VAE059
Psykiatrisk omvårdnad vid maktlöshet och självförakt Avancerad nivå VAE043
Amning och anknytning Avancerad nivå VAE121
Projektledning - för ekonomer, samhällsvetare och ingenjörer Grundnivå OAH101
Examensarbete i arbetslivsvetenskap Avancerad nivå PSA313
Kvinnors hälsa och livsvillkor Avancerad nivå FHA064
Obstetrik, gynekologi och neonatal vård Avancerad nivå BMA056
Normal graviditet, barnafödande och puerperium Avancerad nivå VAE117
Puerperal-, neonatal vård och gynekologisk omvårdnad - klinisk utbildning Avancerad nivå VAE118
Förlossningsvård 1 - klinisk utbildning Avancerad nivå VAE119
Förlossningsvård 2 - klinisk utbildning Avancerad nivå VAE122
Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa - klinisk utbildning Avancerad nivå VAE123
Förskolans pedagogik och didaktik Grundnivå PEA064
Vårdande samtal Avancerad nivå VAE108
Teorifördjupning inom ett valfritt professionellt område Avancerad nivå FYS021
Fysioterapi: Metoder för undersökning - preklinisk kurs Grundnivå FYS004
Fysioterapi: Metoder för undersökning - klinisk kurs Grundnivå FYS005
PM inför examensarbete inom fysioterapi Grundnivå FYS006
Fysioterapi: Metoder för åtgärder och utvärdering - klinisk kurs Grundnivå FYS008
Fysioterapi: Valbar verksamhetsförlagd kurs Grundnivå FYS011
Fysioterapi: Undersökning, analys och behandling vid muskuloskeletala funktionsnedsättningar Grundnivå FYS012
Evidensbaserad praktik och utvärdering Avancerad nivå FYS022
Välfärdsstaten, människan och samhället Grundnivå SAA047
Rätt och samhälle Grundnivå SAA049
Barn, familj och människans utveckling i ett livsloppsperspektiv Grundnivå SAA050
Socionomens professionella yrkesroll I Grundnivå SAA051
Det sociala arbetets juridik Grundnivå SAA052
Examensarbete inom socialt arbete Grundnivå SAA056
Socionomens professionella yrkesroll II Grundnivå SAA057
Strukturmekanik Grundnivå BTA115
Säkra byggnader Avancerad nivå BTA310
Hållbar samhällsbyggnad Avancerad nivå BTA311
Magisteruppsats i företagsekonomi Avancerad nivå FOA400
Cross-Cultural Management Grundnivå FOA117
Master Thesis in Business Administration Avancerad nivå EFO704
Grundläggande beräknings- och ritverktyg Grundnivå TOA100
Grundläggande teorier om ledarskap - hur fungerar ledarskap i praktiken? Grundnivå FOA808
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 hp (Ingår I läraryftet) Grundnivå SSA001
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 hp (Ingår i lärarlyftet) Grundnivå SSA907
Enkät till kund - det fixar vi snabbt, eller? Grundnivå FOA801
Sociala medier inom marknadsföring - mer än bara Facebook? Grundnivå FOA806
Gerillamarknadsföring - att sticka ut i mängden Grundnivå FOA807
Marknadskommunikation i ett nytt ljus - tänk tvärtom Grundnivå FOA811
Relationsmarknadsföring - mer än bara ett kundkort Grundnivå FOA812
Ekonomistyrningens grunder - styrning och ekonomiska grundbegrepp Grundnivå FOA814
Redovisningens grunder - bokföring och sambandet mellan balansräkning och resultaträkning Grundnivå FOA815
Självkostnadskalkylering och aktivitetsbaserad kalkylering Grundnivå FOA816
Butiksförsäljning - shopping som vetenskap Grundnivå FOA817
Preparandkurs i matematik Förberedande nivå MAA107
Metoder i samhällskunskap inför examensarbetet Avancerad nivå SKA300
Examensarbete i samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan Avancerad nivå SKA301
Vård och omsorg för personer med demens Grundnivå VAE901
Folkhälsoarbete inom primärvård Avancerad nivå FHA065
Examensarbete - Specialistsjuksköterska inriktning distriktssköterska Avancerad nivå VAE095
Bedöma, ordinera och utvärdera individanpassad fysisk träning Grundnivå FYS023
Interprofessionell hemrehabilitering för äldre Grundnivå SAA903
Akutsjukvård Avancerad nivå BMA061
Vårdhygien Grundnivå BMA904
Medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård 2 Avancerad nivå BMA065
Vårdvetenskap inom anestesisjukvård 2 Avancerad nivå VAE129
Självständigt arbete inom anestesisjukvård Avancerad nivå VAE130
Specifik anestesisjukvård Avancerad nivå BMA066
Medicinsk vetenskap inom intensivvård 1 Avancerad nivå BMA060
Vårdvetenskap inom intensivvård 1 Avancerad nivå VAE125
Medicinsk vetenskap inom intensivvård 2 Avancerad nivå BMA062
Vårdvetenskap inom intensivvård 2 Avancerad nivå VAE126
Självständigt arbete inom intensivvård Avancerad nivå VAE127
Specifik intensivvård Avancerad nivå BMA063
Internationella energisystem Avancerad nivå ERA301
Industriella system i datamoln Avancerad nivå DVA444
Teoretiska grunder för vård av äldre - gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Grundnivå VAE073
Teoretiska grunder för vård av äldre - gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Grundnivå VAE071
Lärande och professionalisering Grundnivå VAE131
Sjuksköterskan som pedagog och ledare Grundnivå VAE132
Ledning, teamarbete och entreprenörskap Grundnivå VAE133
Entreprenörskap 1 Grundnivå INO124
Entreprenörskap 2 Grundnivå INO331
Framtid och scenariodesign Grundnivå INO236
Omvärldsanalys som innovationsteknik Grundnivå INO238
Introduktion till informationsdesign Grundnivå ITE112
Grafisk form - grundkurs Grundnivå ITE113
Planerad kommunikation Grundnivå ITE224
Utveckling och lärande - grundlärare 4-6 Grundnivå OAU159
Utveckling och lärande - ämneslärare gy Grundnivå OAU062
Utveckling och lärande - ämneslärare åk 7-9 Grundnivå OAU060
Bedömning och betygsättning för ämneslärare gymnasieskolan Grundnivå OAU080
Bedömning och betygsättning för ämneslärare 7-9 Grundnivå OAU079
Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv Grundnivå OAU105
Introduktion till rumslig gestaltning Grundnivå ITE114
Digitala och analoga visualiseringstekniker Grundnivå ITE225
Stilar och genrer inom informativt skrivande Grundnivå ITE226
Perspektiv och färglära Grundnivå ITE115
Introduktion till informativt skrivande Grundnivå ITE116
Rumsligheter Grundnivå ITE229
Introduktion till informationsdesign, distanskurs Grundnivå ITE117
Visualisering 2 Grundnivå ITE230
Integrerad informationsdesign Avancerad nivå ITE409
Att informera med text Grundnivå ITE118
Specialpedagogik för grundlärare F-3 Grundnivå OAU084
Introduktion till innovationsteknik Grundnivå INO123
Modellteknik Avancerad nivå PPU409
Produktutveckling 2 Avancerad nivå PPU410
Produktutveckling 1 för lärare Grundnivå PPU209
Produktions- och logistikplanering Avancerad nivå PPU411
Industriell excellens Avancerad nivå PPU412
Industriell processutveckling Avancerad nivå PPU413
Kvalitetsutveckling och ledarskap Grundnivå KMT220
Kvalitetsstyrning Grundnivå KMT210
Konkurrenskraftiga produktionssystem Avancerad nivå PPU414
Projektledning inom innovation och design Avancerad nivå ITE410
Forskningsmetoder inom innovation och design 1 Avancerad nivå ITE411
Forskningsmetoder inom innovation och design 2 Avancerad nivå ITE412
Projektmetodik inom innovation och design Avancerad nivå ITE413
Tidiga faser inom innovation och design Avancerad nivå ITE414
Utmaningar inom innovation och design Avancerad nivå ITE415
Samtalets retorik Grundnivå SOA121
Utvärdering Grundnivå SOA122
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60 Grundnivå SOA134
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90 Grundnivå SOA135
Orienterande kvalitativ samhällsvetenskaplig metod Grundnivå SOA207
Arbetsliv och organisation Avancerad nivå SOA406
Introduktion till tillförlitliga flyg- och rymdsystem Grundnivå FLA106
Utveckling av avioniksystem Grundnivå FLA308
Elektronik för energiingenjörer Grundnivå ELA201
Realtidssystem 1, distanskurs Grundnivå DVA236
Datakommunikation för inbyggda system 1 Grundnivå DVA237
Datakommunikation Grundnivå DVA218
Operativsystem Grundnivå DVA315
Datakommunikation i nätverk Grundnivå DVA125
Validering och verifiering av mjukvara Avancerad nivå CDT414
Medicinsk teknik ur kliniskt perspektiv Grundnivå CEL106
EKG i praktiken Grundnivå ELA102
Inbyggda system I Avancerad nivå DVA431
Vård av personer med diabetes Avancerad nivå VAE900
Avancerad komponentbaserad programvaruteknik Avancerad nivå DVA449
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Avancerad nivå DVA450
Kreativitet i innovationsprocesser Grundnivå INO125
Tillämpad projektledning Grundnivå INO237
Innovation- och förändringsledning Grundnivå INO240
Additiva tillverkningsprocesser II; Innovativ tillverkning Grundnivå INO241
Kalkyl, grundkurs Grundnivå MAA141
Vektoralgebra Grundnivå MAA150
Mjukvaruutveckling för realtidssystem Avancerad nivå DVA421
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik Avancerad nivå DVA423
Tillämpad artificiell intelligens Avancerad nivå CDT406
Akademisk engelska för självständiga arbeten Grundnivå ENA802
Litteraturvetenskap, fördjupning 1 Grundnivå LIA023
Litteraturvetenskap, fördjupning 2 Avancerad nivå LIA024
Matematisk kommunikation och modellering Grundnivå MAA138
Sommarakademi III Grundnivå KMI082
Examenskonsert Grundnivå KMI083
Huvudinstrument 3 Grundnivå KMI084
Huvudinstrument fortsättningskurs 1 Grundnivå KMI085
Huvudinstrument fortsättningskurs 2 Grundnivå KMI086
Kammarmusik 3 Grundnivå KMI087
Kammaropera 1 Grundnivå KMI088
Kammaropera 2 Grundnivå KMI089
Ellära Grundnivå FYA007
Elektromagnetiska kretsar Grundnivå FYA008
Elektromagnetiska fält Grundnivå FYA009
Farkoststrukturer och materiallära Grundnivå FYA010
Musikern som konstnär 3 Grundnivå KMI090
Musikteori 3 Grundnivå KMI091
Romantikens körmusik 1 Grundnivå KMI092
Romantikens körmusik 2 Grundnivå KMI093
Engelska 1 Grundnivå ENA106
Romantikens orkestermusik 1 Grundnivå KMI094
Romantikens orkestermusik 2 Grundnivå KMI095
Fördjupningskurs i sociolingvistik Avancerad nivå SVA014
Magisteruppsats i svenska Avancerad nivå SVA015
Språket i samhället: introduktion till språksociologi Grundnivå SVA016
Språkvetenskapliga teorier och metoder Avancerad nivå SVA017
Engelska 1 Kommunikation Grundnivå ENA107
Matematik för grundlärare årskurs 4-6, del 1 Grundnivå MAA012
Examensarbete i matematik Avancerad nivå MMA692
Examensarbete i matematik Avancerad nivå MMA890
Envariabelkalkyl Grundnivå MAA151
Examensarbete i matematik Avancerad nivå MMA690
Examensarbete i matematik Avancerad nivå MMA891
Matematik för grundlärare F-3 del 2 Avancerad nivå MAA013
Bedömning och betygsättning för grundlärare 4-6 Grundnivå OAU168
Examensarbete för civilingenjörsexamen i robotik Avancerad nivå DVA502
Muntlig kommunikation i teori och praktik Grundnivå HSV118
Skriftlig kommunikation i teori och praktik Grundnivå HSV119
Interkulturell kommunikation i ett EU-perspektiv Grundnivå HSV120
Programmering av tillförlitliga inbyggda system Avancerad nivå DVA447
Svenska för grundlärare F-3. Introduktion Grundnivå SVA021
Förskolans organisation, uppdrag och innehåll Grundnivå OAU171
Introduktion till ämnesdidaktik i förskolan Grundnivå PEA089
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för ämneslärare 7-9 Grundnivå OAU172
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll - ämneslärare gy Grundnivå OAU173
Högskolepedagogik Avancerad nivå PEA900
Att upprätta en pedagogisk meritportfölj Avancerad nivå PEA901
Att handleda och examinera uppsatser och examensarbeten på grund- och avancerad nivå Avancerad nivå PEA902
Digital kompetens i lärande och undervisning Avancerad nivå PEA903
Jämlikhet i högre utbildning Avancerad nivå PEA904
Högskolepedagogiskt projekt Avancerad nivå PEA907
Kreativ kursdesign Avancerad nivå PEA908
Specialpedagogiska perspektiv på undervisning i högskoleutbildning Avancerad nivå PEA909
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare 4-6 Grundnivå OAU178
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - grundlärare F-3 Grundnivå OAU179
Visuell kommunikation: principer och metoder Grundnivå ITE119
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare 4-6 Grundnivå OAU180
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare F-3 Grundnivå OAU181
Medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård 1 Avancerad nivå BMA064
Vårdvetenskap inom anestesisjukvård 1 Avancerad nivå VAE128
Ritningslära Grundnivå BTA124
Byggnadsteknik 1 Grundnivå BTA125
Strukturmekanik 1 Grundnivå BTA126
Byggnadsteknik 2 Grundnivå BTA127
Vetenskaplig metod 1 Grundnivå OAH104
Byggnadsfysik Grundnivå BTA128
Strukturmekanik 2 Grundnivå BTA129
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 Grundnivå OAU184
Teknikdidaktik för ämneslärare Grundnivå OAU186
Geoteknik och geologi Grundnivå BTA130
Elkunskap för lärare Grundnivå ERA118
Värme- och kraftteknik 1 Grundnivå ERA211
Examensarbete i energiteknik Avancerad nivå ERA403
Lärare och handledning II Avancerad nivå PEA092
Didaktisk introduktion till design och produktutveckling Grundnivå OAU187
Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Avancerad nivå BMA905
Elkraftteknik Grundnivå ERA117
Vetenskaplig teori och metod 1 Grundnivå VAE202
Komplikationer inom obstetrisk och gynekologisk vård Avancerad nivå VAE120
Linux operativsystem och utvecklingsmiljö, distanskurs Grundnivå DVA239
Mikroekonomi 1 Grundnivå NAA124
Makroekonomi 2 Grundnivå NAA127
Grundkurs i mikroekonomi Grundnivå NAA128
Makroekonomisk analys Grundnivå NAA131
Konstruktionsteknik fk Grundnivå BTA203
Beskattningsrätt Grundnivå EHA002
Nordiska perspektiv på marknadsföring och management Grundnivå FOA219
Industriell marknadsföring Grundnivå FOA126
Den effektiva organisationen Grundnivå EFO235
Byggnaders energisystem Grundnivå ERA209
International Marketing Grundnivå EFO253
Integrerad kommunikation Grundnivå EFO254
Kredit- och obeståndsrätt Grundnivå EHA004
Associationsrätt Grundnivå EHA006
Examensarbete, Energiteknik Grundnivå ERA206
Energieffektivisering (energibesiktning av byggnader) Grundnivå ERA210
Perspektiv på energimarknader Grundnivå MXA115
Energipolitik och styrmedel Avancerad nivå FOA322
Hållbara energisystem - fördjupningsstudier Avancerad nivå ERA306
Projektkurs med inriktning mot energimarknader Avancerad nivå FOA306
Kandidatuppsats i företagsekonomi Grundnivå FOA300
Internationellt företagande Grundnivå FOA220
Marknader och affärsrelationer med VFU Grundnivå FOA223
Eventmarknadsföring Grundnivå FOA218
Konsumentbeteende Grundnivå FOA107
Hållbara energisystem - projekt Avancerad nivå ERA305
Organisation Grundnivå FOA112
Processoptimering Avancerad nivå ERA303
Förvaltningsrätt Grundnivå OAH105
Affärskommunikation Grundnivå ENA115
Akademisk engelska Grundnivå ENA801
Sår och sårbehandling Avancerad nivå BMA070
Psykopatologi Avancerad nivå BMA080
Kommunikation och medier Grundnivå SOA128
Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad Avancerad nivå VAE151
Amning och anknytning Avancerad nivå VAE157
Patienten och familjen i ett vårdande sammanhang Avancerad nivå VAE135
Strategier, marknadsföring och management Grundnivå EFO210
Marknadsföringens grunder Grundnivå FOA130
Bachelor Thesis in Business Administration Grundnivå FOA214
Verksamhetsstyrning i offentlig sektor Grundnivå FOA137
Eget företagande Grundnivå FOA127
Examensarbete i industriell ekonomi Avancerad nivå FOA402
Psykologi 61-90 Grundnivå PSA120
Psykologi, inriktning mot arbetslivspsykologi 61-90 Grundnivå PSA121
Grundläggande folkhälsovetenskap inom hälso- och sjukvård Grundnivå FHA066
Företagsekonomi fortsättningskurs Grundnivå FOA140
Uppsats och metod i företagsekonomi Grundnivå FOA141
Miljöteknik för lärare Grundnivå MTK101
Socialt stöd och omsorg i vardagslivet Avancerad nivå SAA060
Social förändring i socialt arbete Avancerad nivå SAA061
Produktionsledning Grundnivå FOA136
Samhällsekonomi - introduktion till ekonomi och samhälle samt ekonomisk historia Grundnivå EHA101
Ledarskap och team Grundnivå FOA138
Organisation, grundkurs Grundnivå FOA139
Professionsblock 3 med inriktning äldrevård/hemsjukvård och primärvård Grundnivå VAE085
Professionsblock 3 med inriktning psykiatrisk vård och somatisk vård Grundnivå VAE086
Hälsa och välfärd - teoretiska perspektiv Avancerad nivå VAE134
Arbetslivet som vetenskapligt fält Avancerad nivå PSA314
Examensarbete i socialt arbete, master Avancerad nivå SAA062
Examensarbete i vårdvetenskap, master Avancerad nivå VAE158
Examensarbete i arbetslivsvetenskap, master Avancerad nivå PSA315
Examensarbete i arbetslivsvetenskap, master Avancerad nivå PSA316
Examensarbete i socialt arbete, master Avancerad nivå SAA063
Examensarbete i vårdvetenskap, master Avancerad nivå VAE159
Kvalitativa forskningsmetoder II Avancerad nivå SOA410
Preparandkurs i matematik Grundnivå MAA108
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 Grundnivå OAU083
Att möta autismspektrumtillstånd Grundnivå SQA098
Marknadsundersökning - i vilken ände skall vi börja och hur skall vi göra? Grundnivå FOA800
Engelska för ämneslärare 1 (åk 7-9 och gy) Grundnivå ENA023
Studieteknik för akademiska studier Grundnivå OAU189
Specialpedagogiska perspektiv - Speciallärare Avancerad nivå SQA905
Förebyggande arbete, kartläggning, åtgärder och uppföljning - Speciallärare Avancerad nivå SQA908
Examensarbete inom psykiatrisk omvårdnad Avancerad nivå VAE153
Klinisk utbildning inom psykiatrisk vård Avancerad nivå VAE154
Självständigt arbete inom psykiatrisk omvårdnad Avancerad nivå VAE155
Fördjupningskurs i psykiatrisk omvårdnad Avancerad nivå VAE156
Matematik för grundlärare F-3, del 1 Grundnivå MAA710
Projekt i energi- och miljöteknik Grundnivå OAH200
Nyanländas lärande - mottagande, inkludering och skolframgång Grundnivå PEA912
Projekt i energi- och miljöteknik Grundnivå OAH201
Projekt i framtidens energi Avancerad nivå OAH302
Projekt i Framtidens Energi Avancerad nivå OAH303
Vetenskapligt manuskript i energi- och miljöteknik - process, metod och genomförande Avancerad nivå OAH304
Professionsblock 2 Grundnivå VAE061
Hälsofrämjande arbete - Samhällsnivå Grundnivå FHA020
Introduktion till socialt arbete Grundnivå SAA046
Hälsofrämjande arbete - implementering Avancerad nivå FHA042
Social utsatthet och ohälsa Grundnivå SAA054
Introduktion för beteendevetare Grundnivå PSA108
Hälsa och välfärd - fokus på delaktighet Avancerad nivå VAE137
Klinisk mikrobiologi, vårdhygien och allmän farmakologi Grundnivå BMA201
Folksjukdomar och sjukdomslära Grundnivå BMA030
Människan som patient Grundnivå VAE203
Reflekterande processer och systemteori inom socialt arbete Avancerad nivå SAA904
Bedöma, ordinera och utvärdera individanpassad fysisk träning Grundnivå FYS025
Bedöma och ordinera individanpassad fysisk träning Grundnivå FYS026
Bedömning av barnets/elevens lärande och utveckling - grundlärare F-3 Grundnivå OAU156
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 Grundnivå OAU190
Design och estetik Grundnivå ITE328
Innovationsteknik för yrkesverksamma 1 Grundnivå INO108
Kreativ konceptutveckling 2 Avancerad nivå INO411
Konceptrealisering Grundnivå INO333
Forskningsdesign och metod Grundnivå INO332
Examensarbete i innovationsteknik Grundnivå INO334
Systemiska angreppsätt för innovation Grundnivå INO335
Mätning av innovation Grundnivå INO336
Ljus och ljud Grundnivå ITE231
Plats, rum och rörelse- utomhus Grundnivå ITE232
Utställningar och berättande Grundnivå ITE233
Konstruktion, material och 3D Grundnivå ITE234
Begripliga texter Grundnivå ITE235
Kommunikation i organisationer Grundnivå ITE330
Fackspråk och termer Grundnivå ITE236
Informativ animation Grundnivå ITE237
Vetenskap och design Grundnivå ITE238
Programmeringens grunder Grundnivå DVA126
Flyg- och rymdsystemteknik Grundnivå FLA210
Robust elektronik för rymd- och flygtillämpningar Grundnivå ELA304
Mätteknik Grundnivå ELA202
Programmering av tillförlitliga inbyggda system Avancerad nivå DVA452
Retorik och berättarteknik Grundnivå ITE239
Visualisering 3 Grundnivå ITE240
Distribuerade system Grundnivå DVA241
Smärta och smärtbehandling Avancerad nivå BMA053
Informativt berättande Grundnivå ITE242
Typografi, layout och visuella texter Grundnivå ITE243
Samhällsplanering Grundnivå BTA131
Socio-ekonomiska perspektiv i naturvetenskap och hållbar utveckling Grundnivå INO208
Projektering och entreprenadjuridik Grundnivå BTA132
Brandskydd Grundnivå BTA133
Trådlös kommunikation och trådlösa nät Grundnivå DVA242
Byggnadsproduktion 1 Grundnivå BTA134
Säkerhet i datornätverk, distanskurs Grundnivå DVA240
Byggnadskonstruktion 1 Grundnivå BTA135
Examensarbete, byggnadsteknik Grundnivå BTA205
Autonoma farkoster Avancerad nivå FLA433
Engelska 1: kommunikation Grundnivå ENA123
Engelska 1: litteratur 1 Grundnivå ENA122
Nätverksadministration och övervakning Grundnivå DVA203
Termodynamik Grundnivå FYA011
Mekanik I Grundnivå MFY006
Pedagogik 31-60 Grundnivå PEA094
Pedagogik 61-90 Grundnivå PEA084
Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet Grundnivå SSA243
Invandring och kulturmöten Grundnivå SSA246
Språkutvecklingsanalys Grundnivå SSA248
Uppsats i svenska som andraspråk Grundnivå SSA250
Datoralgebra med tillämpningar Grundnivå MAA155
Dynamiska system, iterativa processer och algoritmer Grundnivå MAA154
Envariabelkalkyl Grundnivå MAA149
Matematik grundkurs Grundnivå MAA121
Diskret matematik Grundnivå MMA122
Java och analytisk finans Avancerad nivå MMA710
Nätverkstjänster Grundnivå DVA228
Kognitiva processer Grundnivå ITE223
Inbyggda system II Avancerad nivå DVA404
Programvaruteknik 3: Programvaruarkitektur och processer Avancerad nivå DVA422
Komponentbaserade teknologier Avancerad nivå CDT401
Mjukvaruutveckling för realtidssystem Avancerad nivå DVA455
Kompilatorteori Grundnivå DVA339
Projekt i nätverksteknik: utveckling av komplexa datornätverk Grundnivå DVA227
Förbränningsteknik Grundnivå ERA119
Elektriska maskiner Grundnivå ERA213
Elektriska transmissionssystem Grundnivå ERA214
Introduktion till industriell ekonomi Grundnivå IEO100
Teknik och samhälle Grundnivå IEO101
Webapplikationssäkerhet Avancerad nivå DVA456
Formell verifiering av reaktiva system Avancerad nivå DVA457
Regressionstestning och felprediktering Avancerad nivå DVA448
Funktionell säkerhet för säkerhetskritisk mjukvara Avancerad nivå DVA445
Programvarutest Avancerad nivå DVA434
Modellbaserad testning Avancerad nivå DVA458
Examenskonsert för sångare Grundnivå KMI106
Huvudinstrument 1 för sångare Grundnivå KMI103
Huvudinstrument 2 för sångare Grundnivå KMI104
Huvudinstrument 3 för sångare Grundnivå KMI105
Kammarmusik 1 för sångare Grundnivå KMI100
Kammarmusik 2 för sångare Grundnivå KMI101
Kammarmusik 3 för sångare Grundnivå KMI102
Kammaropera 1 Grundnivå KMI096
Kammaropera 2 Grundnivå KMI097
Scenframträdande 1 Grundnivå KMI098
Scenframträdande 2 Grundnivå KMI099
Sannolikhetsteori och statistik för ämneslärare gymnasieskolan Grundnivå MAA025
Baskurs i kemi Förberedande nivå KEA001
Specialpedagogisk forskning i praktiken - speciallärare Avancerad nivå SQA919
Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling I Avancerad nivå SQA920
Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling II Avancerad nivå SQA921
Vetenskapsteori och forskningsmetodik Avancerad nivå DVA459
Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling I Avancerad nivå SQA922
Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling II Avancerad nivå SQA923
Specialpedagogisk forskning i praktiken - specialpedagog Avancerad nivå SQA924
Interkulturell kommunikation Grundnivå SVA024
Introduktion till svenska språket för ämneslärare Grundnivå SVA025
Utveckling och lärande - grundlärare F-3 Grundnivå OAU154
Vetenskaplig metod 2 Grundnivå OAH106
Hållbar utveckling Grundnivå OAH107
Förskolans organisation, uppdrag och innehåll Grundnivå OAU214
Statistik Grundnivå STA103
Samhällsekonomi Grundnivå NAA132
Marknadskommunikation Grundnivå FOA143
Svenska för grundlärare 4-6, introduktion Grundnivå SVA030
Affärsbaserad produkt- och processutveckling Avancerad nivå PPU416
Hållbar produktutveckling och produktion Avancerad nivå PPU417
Industriautomation Avancerad nivå PPU418
Produktionssystemsutveckling Avancerad nivå PPU419
Underhåll och tillförlitlighet Avancerad nivå PPU420
Examensarbete, produktutveckling - industriell design Grundnivå PPU304
Den lärande organisationen Grundnivå FOA821
Att leda innovationsverksamhet Grundnivå FOA822
CSR - Företagsstrategier för hållbar utveckling Grundnivå FOA820
Management och arbetsliv med VFU Grundnivå FOA226
Hållfasthetslära Grundnivå PPU211
Industridesign, process Avancerad nivå PPU421
Industriell produktion och logistik Grundnivå PPU210
Lätta konstruktioner Avancerad nivå PPU422
Produktutveckling 2 Avancerad nivå PPU423
Vetenskaplig teori och metod Avancerad nivå PPU415
Produkt- och processutveckling Avancerad nivå PPU424
Kvalitets- och underhållsteknik Grundnivå PPU309
Installationsteknik Grundnivå BTA119
Processmodellering Avancerad nivå ERA311
Processimulering Avancerad nivå ERA312
Digitalisering och marknadsföring Grundnivå FOA142
Modellbaserad utveckling, distans Avancerad nivå DVA461
E-handel och digitalisering Grundnivå FOA100
Elmarknader Avancerad nivå FOA321
Verksamhetsstrategier Avancerad nivå PPU425
Examensarbete för masterexamen i innovation och design Avancerad nivå ITE500
Forskningsmetoder inom innovation och design 2 Avancerad nivå ITE417
Forskningsmetoder inom innovation och design 1 Avancerad nivå ITE418
Möjligheter och hinder i språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling - grundlärare F-3 Grundnivå SQA114
Det sociala arbetets juridik Grundnivå SAA905
Projektledning inom innovation och design Avancerad nivå ITE419
Projektmetodik inom innovation och design Avancerad nivå ITE420
Tidiga faser inom innovation och design Avancerad nivå ITE421
Utmaningar inom innovation och design Avancerad nivå ITE422
Distriktssköterskors ledarskap och pedagogiska uppdrag Avancerad nivå VAE138
Farmakologi och sjukdomslära i primärvård Avancerad nivå BMA069
Folkhälsoarbete i primärvård Avancerad nivå FHA068
Räkna med lönsamhet Grundnivå FOA102
Farmakologi och förskrivningsrätt Avancerad nivå BMA068
Folksjukdomar, epidemiologi och biomedicin Grundnivå BMA071
Fysiologi och anatomi Grundnivå BMA067
Projektledning och verksamhetsutveckling Avancerad nivå FOA310
Fysioterapi: Metoder för åtgärder och utvärdering - klinisk kurs Grundnivå FYS029
Psykologi 61-90 Grundnivå PSA122
Medicinsk behandling av diabetes Avancerad nivå BMA902
Hälsofrämjande arbete: individ- och gruppnivå Grundnivå FHA067
Professionella möten och samtal i socialt arbete Avancerad nivå SAA039
Marknadsföring och interaktion i nätverk Avancerad nivå FOA313
Statistik och kvantitativa undersökningar Grundnivå STA101
Statsvetenskap 61-90 Grundnivå SSK102
Management i multinationella företag Grundnivå FOA203
Specialpedagogisk forskning i praktiken - speciallärare Avancerad nivå SQA115
Specialpedagogisk forskning i praktiken - specialpedagog Avancerad nivå SQA116
Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling I Avancerad nivå SQA117
Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling II Avancerad nivå SQA118
Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling I Avancerad nivå SQA119
Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling II Avancerad nivå SQA120
Företagsekonomi med VFU Grundnivå FOA201
Internationell affärsjuridik Grundnivå HAA103
Matematik för grundlärare F-3, del 1 Grundnivå MAA028
Matematik för grundlärare 4-6, del 1 Grundnivå MAA018
Företagsekonomisk forskningsmetod Avancerad nivå FOA307
Introduktion till avancerade managementstudier Avancerad nivå FOA314
Nutida perspektiv på managementstudier Avancerad nivå FOA315
Företagande i samhället Avancerad nivå FOA316
Modern redovisning Avancerad nivå FOA317
Avancerad ekonomisk styrning och strategisk ekonomistyrning Avancerad nivå FOA318
Avancerad externredovisning Avancerad nivå FOA319
Extern redovisning, fortsättningskurs Grundnivå FOA125
Examensarbete i industriell ekonomi med inriktning energiteknik Avancerad nivå ERA402
Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit Grundnivå FOA103
Läkemedel och äldre Avancerad nivå BMA073
Inkontinensvård och kontinensbevarande vård Avancerad nivå BMA072
Medicinsk behandling av diabetes Avancerad nivå BMA074
Det sociala arbetets juridik Grundnivå SAA065
Evidensbaserad praktik och utvärdering Avancerad nivå SAA064
Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Avancerad nivå VAE124
Examensarbete i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin Avancerad nivå FYS019
Examensarbete i fysioterapi Avancerad nivå FYS020
Psykisk ohälsa, hälsa och återhämtning Avancerad nivå VAE150
Komplexa vårdbehov inom psykiatrisk omvårdnad Avancerad nivå VAE152
Ledarskap i beteendevetenskapligt perspektiv Grundnivå PSA104
Kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen Grundnivå FOA001
Löpande bokföring Grundnivå FOA823
Företagsekonomi med VFU Grundnivå FOA202
Självständigt arbete i specialpedagogik - magisternivå Avancerad nivå SQA121
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i gymnasieskolan Grundnivå SSA908
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i vuxenutbildningen Grundnivå SSA909
Grunder i vårdpedagogik Grundnivå VAA200
Introduktion till arbetslivspsykologi Grundnivå PSA101
Nyanlända elevers skolframgång Grundnivå PEA913
Sjukdomslära med inriktning mot internmedicin och ortopedi Grundnivå BMA057
Fysioterapi: Rörelsevetenskap Grundnivå FYS030
Fysioterapi: Hälsa och utveckling - för barn och äldre Grundnivå FYS031
Fysioterapi: Metoder för undersökning - klinisk kurs Grundnivå FYS032
Studiehandledning på modersmål Grundnivå OAU911
Att upprätta en pedagogisk portfölj Avancerad nivå PEA914
Digital pedagogisk kompetens i högre utbildning Avancerad nivå PEA915
Läraren och undervisningen Avancerad nivå PEA916
Tillgänglig undervisning i högre utbildning Avancerad nivå PEA917
Högskolan och utbildningsuppdraget Avancerad nivå PEA918
Kursdesign Avancerad nivå PEA919
Studenten och lärandesituationen Avancerad nivå PEA920