Programmering av tillförlitliga inbyggda system

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1F)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA452

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 4 - 13