Autonoma farkoster

  • 5.0 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: FLA433

Höstterminen 2019, Västerås, vecka 46 - 3