Beteendevetenskapliga programmet, 180/210 hp Eskilstuna

Du studerar människan som individ, i grupp och inom organisationer samt som samhällsmedborgare och får tillgång till en bred arbetsmarknad med flera möjliga yrkesval. Bland annat kan du arbeta som handläggare eller utredare, i olika personalfunktioner samt med stöd och rådgivning.

Utbildningen

Programmet bygger på huvudområdena pedagogik, psykologi och sociologi. Med utgångspunkt från dessa tre områden riktas programmet mot arbetsliv, kommunikation och hälsa. Du utvecklar färdigheter i samtalsmetodik, presentationsteknik, utvärdering och ledarskap och fördjupar dig i ett av de tre huvudområdena. Du utvecklar även ditt synsätt på såväl dig själv som de människor du kommer att möta i ditt arbete och bygger upp ett professionellt förhållningssätt där du kommer att kunna reflektera, förstå sammanhang, tillföra perspektiv och utveckla en verksamhet framåt.

Framtid och jobb

Vill du fördjupa dig inom arbetsliv, organisation, ledarskap och hälsa har du möjlighet att efter examen läsa magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv eller masterprogrammet inom hälsa och välfärd med inriktning arbetslivsvetenskap.  Arbetsmarknaden utvecklas mest inom personalområdet samt områden där man arbetar med att stödja och bistå människor. Som beteendevetare har du en fördjupad förståelse för hur människor fungerar i olika sammanhang, vilket ger dig många valmöjligheter när det gäller yrkesvalet. De flesta beteendevetare arbetar självständigt med att möta människor och hantera sociala situationer.