Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Du får kunskap om människans rörelsebeteende i relation till hälsa och ohälsa, utifrån såväl de fysiska förutsättningarna som att människan är en tänkande, kännande och social individ. Som fysioterapeut med en beteendemedicinsk inriktning är du väl förberedd inför att arbeta med dagens och morgondagens hälsoproblem i befolkningen.

Utbildningen

Programmet har en unik och innovativ beteendemedicinsk inriktning som lyfter sambandet mellan livsstil och hälsa och består av teoretiska och praktiska studier inom huvudområdet fysioterapi. Beteendeförändring är en viktig del i de metoder för behandling som lärs ut. Du läser även kurser i medicinsk vetenskap, psykologi och folkhälsovetenskap. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kompletterar de teoretiska studierna, vilket innebär att du är väl förberedd inför ditt framtida yrkesliv. VFU bedrivs huvudsakligen i Sörmland och i Västmanland, men även i Örebro och Värmland, där du får stöd av handledande fysioterapeuter. Du måste vara beredd på att resa till eller bo på annan ort och själv bekosta en del av de extrakostnader som resor och eventuell övernattning kan innebära.

Framtid och jobb

Du som vill fördjupa dig har möjlighet att efter examen läsa masterprogrammet i fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning. 

Efter erhållen kandidatexamen kan du arbeta inom landsting, kommun eller offentligt finansierad privatpraktik. Du kan även arbeta inom privata företag, företagshälsovård, friskvård, idrottsmedicin, starta en egen verksamhet alternativt bli chef. Dessutom finns möjligheter till forskarstudier.