Programschema för program

Programschemat är ett komplement till utbildningsplanen som visar hur kurserna i ett visst program ges, det vill säga studieperiod, studietakt, ort, eventuella schemakrockar med andra programkurser.

Förutbildning Grundnivå Avancerad nivå
2019/2020 2019/2020 2019/2020
2018/2019 2018/2019 2018/2019
2017/2018 2017/2018 2017/2018
2016/2017 2016/2017 2016/2017
2015/2016 2015/2016 2015/2016
2014/2015 2014/2015 2014/2015
2013/2014 2013/2014 2013/2014
2012/2013 2012/2013 2012/2013

 

Utbildningsplaner

För mer information om programmet (programmets mål, innehåll och uppläggning, krav för särskild behörighet m.m.) hänvisas till programmets utbildningsplan.

Utbildningsplaner

Programbeskrivningar

Som ett komplement till programschemat har vissa utbildningsprogram programbeskrivningar vilka innehåller en översikt som visar vilka kurser som ingår i respektive program, dess poäng samt när de ges.

Folkhälsoprogrammet - översikt (pdf 63 kB)

Fysioterapeutprogrammet - översikt (pdf 125 kB)

Sjuksköterskeprogrammet - översikt (gäller fr. HT16) (pdf 302 kB)

Socionomprogrammet - översikt (pdf 381 kB)