Socionomprogrammet, 210 hp

Du lär dig att utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå. Som socionom kan du arbeta med socialt och kurativt arbete inom socialtjänsten med barns och familjers situation, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk och drogproblem.

Utbildningen

Utbildningen passar dig som är intresserad av relationer, samspelet mellan människa och samhälle och att möta och hjälpa människor i utsatta och problematiska livssituationer. Huvudämnet är socialt arbete, där teoretiska studier varvas med praktiska och yrkesförberedande moment. Diskussion och reflektion är återkommande kursmoment, vilket ger dig stöd till utveckling på både personlig och professionell nivå. Du lär dig att förstå processer och arbeta inom det sociala verksamhetsområdet.  

Verksamhetsförlagda studier (VFU) och handledning ger dig möjlighet till praktiska färdigheter och integrering av teori och praktik. VFU genomförs i samverkan med sociala verksamheter i regionen och kan vara förlagda till annan ort än studieorten, vilket kan innebära att du måste vara beredd på att resa till eller bo på annan ort, och själv bekosta detta.

Framtid och jobb

Du som vill fördjupa dig inom socialt arbete kan efter examen läsa masterprogrammet inom hälsa och välfärd med inriktning socialt arbete. Socionomer återfinns inom socialtjänsten, hälso- och sjukvård, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, frivilligorganisationer, behandlingshem och verksamheter för äldre och funktionshindrade, ofta i arbetsledande ställning. Vidare är socionomer efterfrågade inom den privata sektorn och eget företagande utgör ett växande område för socionomer.