Nyheter

  • Johannes Löfgren läser civilingenjörsprogrammet i produkt- och processutveckling på MDH. Men från i höst tar han plats i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) studentråd. Anledningen: att han bidrar med viktig kompetens i studentrådet.

  • Under vecka 33 lanseras det nya utseendet för mdh.se. Sektionen för kommunikation och externa relationer har tillsammans med upphandlad formgivare under våren och sommaren arbetat fram ett nytt utseende för mdh.se - med särskilt fokus på tillgänglighet.

 

Kalender