• Ny student på MDH
 • Nytt campus Eskilstuna

  För att skapa ett mer flexibelt och modernt campus där all verksamhet samlas på ett ställe, bygger MDH - tillsammans med Eskilstuna kommun - ett nytt campus i citykärnan. Det nya campuset beräknas stå klart 2018.

  Läs mer om det nya campus Eskilstuna

 • IT-sektionen erbjuder IT-introduktion för studenter under vårterminen 2015

  Under IT-introduktionen så kommer studenterna att läras sig mer om: Studentkonto, användar-ID, hemkatalog, e-post, utskrifter, Studentportal, Blackboard med mera.

  Mer information om IT-introduktion.

 • Mobilapp för schema

  Mobilapp för schema och resursbokning

  På MDH finns en officiell mobilapp för schema och resursbokning, Kronox.

  Mobilapp för schema och resursbokning

 • Studenterna tycker till om arbetsmiljön

  I maj genomfördes en studentenkät i syfte att få en bild av studenternas arbetsmiljö. Enkäten är en del av den årliga kartläggning som genomförs för att få underlag till högskolans årliga likabehandlingsplan.

  Mer om enkäten och resultatet

Nyheter

 • Under förra året utfärdade MDH:s examensenhet ett rekordhögt antal examensbevis, hela 2 042 examensbevis delades ut till 1 704 studenter. Det är det högsta antalet på över sju år.

 • Teknikbranschen skriker efter utbildad arbetskraft. Men hur får man unga att intressera sig för teknik och välja ingenjörsutbildningar? Välkomna på en intresseväckande inspirationsföreläsning på Aros Congress Center i Västerås.

 

Kalender