• Ny student på MDH
 • Nytt campus Eskilstuna

  För att skapa ett mer flexibelt och modernt campus där all verksamhet samlas på ett ställe, bygger MDH - tillsammans med Eskilstuna kommun - ett nytt campus i citykärnan. Det nya campuset beräknas stå klart 2018.

  Läs mer om det nya campus Eskilstuna

 • Mobilapp för schema

  Mobilapp för schema och resursbokning

  På MDH finns en officiell mobilapp för schema och resursbokning, Kronox.

  Mobilapp för schema och resursbokning

 • Studenterna tycker till om arbetsmiljön

  I maj genomfördes en studentenkät i syfte att få en bild av studenternas arbetsmiljö. Enkäten är en del av den årliga kartläggning som genomförs för att få underlag till högskolans årliga likabehandlingsplan.

  Mer om enkäten och resultatet

Nyheter

 

Kalender