Ny konferens i höst!

I höst arrangerar vi, tillsammans med flera andra aktörer, den nya konferensen Inkludera mera - om hur olikheter berikar och hur du når framgång med mångfald och bemötande.

Boka din plats redan idag!

    

Jonas Welander prisas för bästa avhandling inom arbetslivsvetenskap

– Självklart är jag nöjd med mitt arbete, men handledarna har varit otroligt kompetenta och goda vägledare i arbetet till att bli en självständig forskare. Avhandlingen hade heller aldrig varit möjlig att skriva utan Samhällskontraktet som delfinansiär, säger Jonas Welander.

Avhandling om välfärdsarbetarnas relation till sin organisation

MDH-studenter ställer ut i New York

Hösten 2017 skapade studenter på programmet Rumslig gestaltning, vid MDH, en utställning för att uppmärksamma FN:s globala hållbarhetsmål om hållbar konsumtion och produktion. I juli visas delar av utställningen på konferensen High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), som hålls i FN-huset i New York.

"Ett kvitto på att man är duktig på det man gör"

Mikroalger ger renare vatten och ökad biogasproduktion

En forskare vid MDH har undersökt hur man med hjälp av mikroalger kan ersätta den traditionella reningen på ett kommunalt reningsverk. Resultatet blir ett förbättrat upptag av näringsämnen, minskat koldioxidavtryck, ökad biogasproduktion och förbättrad läkemedelsrening i avloppsvattnet.

Att använda mikroalger för att rena vatten leder till ökad biogasproduktion

MDH logotype

Aktuellt

Här hittar du nyheter och presskontakter

Nyheter

Press

Rektors Twitter