Hitta din utbildning

Fristående kurser

 

MDH undersöker hur förnybar energi kan lagras i fastigheter på ett effektivt sätt

MDH leder ett treårigt forskningsprojekt, iREST, där man tillsammans med fastighetsföretag och energileveratörer ska studera hur fastigheter med energilager och solceller kan nyttjas på ett optimalt sätt. Syftet med projektet är att optimera energilagringen och minska förbrukningstopparna.

MDH undersöker hur förnybar energi kan lagras i fastigheter

 

Ny teknik ska hjälpa äldre att träna fallförebyggande

Forskning visar att 40 procent av alla fallskador hos äldre kan förebyggas med rätt träning, men få tränar tillräckligt mycket. Nu ska MDH, tillsammans med bland andra Landstinget Västmanland och Västerås stad, ta fram ett tekniskt hjälpmedel som ska motivera till att träna på rätt sätt. 


Ny teknik ska hjälpa äldre att träna fallförebyggande

 

Invigning av Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende

– Det ska ge förutsättningar för kompetenshöjning, samproduktion och kvalitetsutveckling i såväl vård- och omsorgsverksamhet som i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Här skapar vi en verksamhet med intresse att testa och utveckla och där studenter från högskolan får utvecklas och utföra examensarbeten utifrån verksamhetens behov, säger Christine Gustafsson.

Invigning av Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende

MDH logotype

Aktuellt

Här hittar du nyheter och presskontakter

Nyheter

Rektors blogg

MDH 40 år