Välkommen att samverka med MDH

Med 40 års erfarenhet av nära samarbeten och samverkan har MDH en unik kompetens och erfarenhet. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Kontakta oss gärna för en diskussion om vad vi kan göra tillsammans.

Jag vill...

 

 

Forsknings- och samverkansnyheter

  • Forskare från MDH, har tillsammans med lärare i Eskilstuna, utvecklat och testat prototyper för ett nytt läromedel för matematikundervisning. Projektet startade 2016 och går nu in i en ny fas och börjar producera läromedlet som ska vara klart våren 2020.

  • Nyligen besökte studenter som läser första året på högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik ABB i Ludvika. Studiebesöket är ett resultat av det nära samarbete som pågår mellan högskolan och näringslivet.

  • Datorsystem som kopplas samman och kommunicerar med varandra blir allt vanligare. Elena Lisova har forskat om hur säkerheten i dessa system kan förbättras för att kunna stå emot hot utifrån.