Lärplattform

Canvas heter MDH:s lärplattform och den används för kursens dokument, kommunikation och
uppgifter. Den kan också användas när studenter samarbetar i kursgrupper.

Logga in i Canvas

Hitta till kursen

När du loggat in har du Canvasmenyn (Global meny) till vänster.

I mitten finns Översikten (Dashboard) med de kurser du är registrerad på.

Canvas

Ändra inställningar

Ändra språk

Konto -> Inställningar (Account -> Settings)
och i det högra sidofältet
Redigera inställningar (Edit settings).

Fler e-postadresser

Konto -> Inställningar
och i det högra sidofältet + E-postadress

Ställa in aviseringar

Du kan ställa in om du ska få avisering direkt, dagligen, en gång i veckan eller
aldrig för olika händelser i Canvas.
Välj Konto -> Aviseringar
Push-aviseringar gäller om du använder appen

Lägga till bild

Välj Konto -> Profil och profilbilden

 

Canvas

Arbeta i kursen

På kursens arbetsyta finns till vänster en kursmeny, i mitten en startsida och till höger ett sidofält med aktuell information. Startsidan kan ändras under kursens gång men oftast hittar du kursens moduler som startsida.

Kursens moduler visar dig kursens innehåll från början till slut. Det ger dig överblick och länkar till kursens innehåll. Om du istället vill hitta alla uppgifter, diskussioner, med mera samlade finns de i kursmenyn.
Om är med i någon grupp i Canvas finns också möjlighet att skicka meddelanden, skapa gemensamma dokument, dela filer, diskutera eller ha videokonferens.

Mer hjälp

I Canvasmenyn finns länkar till mer Hjälp, t.ex. guides.canvaslms.com, introduktionsfilmer och 24-7-support.

 

Canvas i din smartphone

Du kan nå lärplattformen via appen Canvas Student för Android eller IOS.

Canvas Student för Android

Canvas Student för IOS