Akademiskt skrivande

Välkommen till Mälardalens högskolas sidor för skrivande. Här hittar du all hjälp du behöver för att kunna utveckla ditt skrivande under din tid på högskolan.

Det akademiska skrivandet är en naturlig del av alla utbildningat på högskolenivå och som avslutning på ditt program ska du skriva ett examensarbete vilket ställer höga krav på ditt skriftspråkskunnande. Det finns alltså all anledning att arbeta med ditt skrivande genom hela din utbildning för att på så sätt nå den nivå som krävs av dig. För att hjälpa dig på traven har vi samlat allt du behöver för att bli en lysande skribent.

 

Länkar och litteratur

Mycket i ditt skrivande kan du förbättra på egen hand. Här hittar du länkar och litteratur som kan vara till god hjälp på många olika sätt i ditt skrivande.

Svenska Akademiens ordlista 

Svenska akademien har fler olika interaktiva tjänster.

Svenska akademiens ordlista finns både på nätet, som gratisversion för din dator (mycket användbar för dig som har problem att stava) och som app. Till SAOLs hemsida.

Svenska akademiens ordbok finns också på nätet om du vill söka ett ords betydelse, etymologi och historik. Till SAOBs hemsida.

Svensk ordbok finns som app. Mycket användarvänlig och oumbärlig för dig som vill veta ett ords betydelse och användningsområde. Till SOs hemsida.

Svenska skrivregler - Språkrådet

Oumbärlig för all som skriver. Här finns alla regler kring hur vi får och inte får skriva. Mer information här . Svenska skrivreglers ”syster” Myndigheternas skrivregler som är anpassad för myndighetstext hittar du här .

 


Fler länkar och litteratur

 

Kurs i akademiskt skrivande

Kursen Akademiskt skrivande SVA011   läggs ner. Läs mer om de tentamenstillfällen som ges under låsåret 2017. 

 

Kontakt

Kortare frågor och funderingar kring ditt skrivande kan med fördel mejlas till: malin.larsson@mdh.se