• 2000 studenter och 11 utbildningsprogram

  På akademin för ekonomi, samhälle och teknik studerar omkring 2000 studenter. Här finns åtta utbildningsprogram på grundnivå och tre på avancerad nivå.

  Program på EST

 • Forskning och forskarutbildning

  På akademin för ekonomi, samhälle och teknik bedrivs forskning inom två av högskolans forskningsinriktningar: Framtidens energi samt Industriell ekonomi och organisation (IEO).

  Forskning vid EST

   

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik är en av Mälardalens högskolas fyra akademier. Akademin samlar utbildning och forskning inom ett brett område – från företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, till energi-, miljö- och byggnadsteknik.

 

Nyheter

 • Hanna Rattfeldt kommer från Värmland och läser beteendevetenskapliga programmet vid MDH, ett program som ger många yrkesmöjligheter efter examen. Som det ser ut nu vill hon arbeta med att stödja människor med psykisk ohälsa och hjälpa dem att skapa möjligheter till ett liv med god hälsa och välbefinnande.

 • Möt Rebecca Hellbom och flera andra studenter i en ny film om våra musik- och operautbildningar i den vackra och inspirerande studiemiljön på Västerås slott.

 • – Det känns jättehäftigt. Jag är otroligt hedrad och hoppas att jag ska kunna inspirera studenter och öka intresset för teknik. Det säger Tomas Lagerberg, som kommer att promoveras till hedersdoktor vid MDH under Akademisk högtid den 28 april 2017.

 

Kalender

 • Ta del av föreläsningar av nya professorer, hedersdoktorer, mottagare av pedagogiskt pris och samverkansmedalj inför Akademisk högtid. Vid lunchtid framträder studenter från kammarmusikprogrammet i Länken.

 • Akademisk högtid hålls den 28 april i Västerås konserthus. Då firar MDH rektorsinstallation, professorsinstallation och promovering av doktorer och hedersdoktorer. Dessutom uppmärksammas mottagarna av pedagogiskt pris och samverkansmedalj samt gästprofessorn till Alva Myrdals minne.